Moc Piękna Architektury

Międzynarodowy konkurs "Zmień wizję w projekt" na najlepszy nowy i zmodernizowany obiekt 2018 r.

„Moc piękna architektury” – to hasło konkursu „Zmień wizję w projekt”, do którego zapraszamy architektów i pracownie architektoniczne z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Szukamy najpiękniejszych budynków w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, na Litwie, na Łotwie i w Estonii, które urzekają formą i są obiektami reprezentującymi najlepsze idee architektoniczne. Do konkursu zapraszamy architektów, których projekty najpełniej oddają zasady zrównoważonego budownictwa: są estetyczne wizualnie, wkomponowują się w tkankę miasta i przedstawiają syntezę kilku kluczowych mocy, które charakteryzują budynek zaprojektowany na miarę miast przyszłości. Są więc miejscami bezpiecznymi pod względem pożarowym, komfortowymi termicznie i akustycznie, atrakcyjnymi wizualnie i zbudowanymi z naturalnych materiałów, które można ponownie przetwarzać. Jednym słowem – są obiektami przyjaznymi zarówno dla człowieka, jak i środowiska.

Grand Prix
0

w obu kategoriach

3 wyróżnienia po
0

w obu kategoriach

W konkursie przewidziane są dwie kategorie: obiekt nowy i obiekt zmodernizowany, oddane do użytku w 2018 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zastosowanie materiałów ROCKWOOL, Rockfon lub Rockpanel.
Prace konkursowe powinny być umieszczone na jednej planszy – plansza powinna zawierać projekt i zdjęcia obiektu, a także inne informacje, które uczestnik uzna za niezbędne. Konkurs trwa od 22.11.2018 roku do 31.01.2019 roku. Jedna pracownia architektoniczna może zgłosić jeden obiekt w jednej lub w obu kategoriach.

Prosimy o nadsyłanie prac drogą elektroniczną na adres contest@rockwool.com :

  • rozmiar pracy 70 x 100cm
  • projekt graficzny przygotowany w skali 1:1 w rozdzielczości 150 dpi
  • wszystkie czcionki zamienione na krzywe, praca spłaszczona bez warstw
  • wszystkie kolory zapisane w CMYK-u
  • projekt zapisany w jednym z formatów: PDF, TIFF, EPS, JPG
  • nazwy plików bez polskich znaków typu "ć" itp
  • max. rozmiar wiadomości 10 Mb - jeżeli przesyłane pliki będą większych rozmiarów prosimy zaopatrzyć kolejne wiadomości tym samym tytułem
  • charakterystyka obiektu do max 3000 znaków w pliku Word/PDF i adnotacja, w której kategorii konkursowej zgłaszana jest praca

Uwaga! Charakterystyka obiektu nie musi być integralną częścią planszy.

  • wypełniony formularz zgłoszenia Excel z informacjami i danymi dot. pracy konkursowej, a także zastosowanych rozwiązań ROCKWOOL, Rockfon lub Rockpanel.
  • wypełnione oświadczenie Uczestnika/Uczestników
jury, contest, architects,

arch. Ewa Kuryłowicz

,
słynna polska architekt, profesor tytularny od 2014 r., Kierowniczka Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i członkini Izby Architektów RP. Generalny Projektant i wiceprezes w autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates, gdzie zaprojektowano m.in. Narodowe Forum Muzyki (Wrocław 2015), Galerię Warmińską w Olsztynie (2014) czy Stadion miejski w Białymstoku (2014). Wraz z zespołem była laureatką wielu nagród architektonicznych.

jury, contest, architects,

arch. Robert Konieczny

,
słynny polski architekt znany ze śmiałych i często nowatorskich realizacji i projektów, twórca katowickiej pracowni KWK Promes i laureat najważniejszych międzynarodowych konkursów architektonicznych. Światową sławę zyskał dzięki realizacji tzw. Domu Aatrialnego, który powstał pod Opolem. W 2016 roku Konieczny otrzymał prestiżową nagrodę European Prize for Urban Public Space dla najlepszej przestrzeni publicznej w Europie za Centrum Dialogu Przełomy. To jeden z największych sukcesów w historii polskiej architektury.

jury, contest, architects,

inż. Péter Reicher

,
z wykształcenia inżynier budownictwa, a także znany działacz społeczny zajmujący się wspieraniem architektury, kultury i budowaniem nowych relacji społecznych w przestrzeni miasta. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował jako kierownik nadzorujący jednostkę biznesową obsługującą klientów takich jak SAP, Xerox oraz oddział HP, później pełnił funkcję dyrektora zarządzającego węgierskiej firmy energetycznej ELMIB Innovative Plc. Od 2012 roku pracuje jako menedżer w GRAPHISOFT - do jego zadań należy budowanie i rozwijanie węgierskiej pozycji na rynku, a także wprowadzanie produktów Grupy Nemetschek wspierającej budownictwo na Węgrzech.

jury, contest, architects,

arch. Jaroslav Dokoupil

,
czeski architekt, założyciel jednej z najbardziej znanych czeskich pracowni architektonicznych Atelier DoS, która działa od 1992 roku ( w 2013 roku połączyła siły z pracownią Arch.Design kierowaną przez Radosława Kobzę). Najbardziej znane i najczęściej nagradzane realizacje Atelier DoS to Centrum Biznesu i Rozrywki Olympia Brno, Łaźnie miejskie (Nové Město na Morawach), przebudowa węzła kolejowego w Brnie, Roman Square w Brnie czy Plac w Kuřim. Jaroslav Dokoupil jest członkiem Czeskiej Izby Architektów, Stowarzyszenia Planowania Terytorialnego i Planowania Przestrzennego oraz wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Architektów i Budowniczych w Brnie.

Prace, formularz i oświadczenie należy nadsyłać na adres mailowy: contest@rockwool.com
Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie konkursu:

Klaudia Latosik,

tel. 603880631,

klaudia.latosik@rockwool.com

patroni