Narzędzie do obliczania danych do projektowania charakterystyki energetycznej budynków.

Program ten bazuje na aktualnych wytycznych w zakresie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Program PChE do obliczania projektowanej charakterystyki energetycznej to:

  1. Obliczenia PChE, które bazują na najnowszej wersji metodologii dotyczącej obliczeń efektywności energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r., w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376).
  2. Wydruk projektowanej charakterystyki energetycznej spełniający wymagania Prawa Budowlanego, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2018 poz.1935).
  3. Narzędzie operujące na doskonale znanym silniku obliczeniowym z programu BuildDesk Energy Certificate PRO, który stosowany jest z powodzeniem przez szeroką rzeszę architektów i projektantów w całej Polsce już od 2008 r. Program PChE zachował również logikę poruszania się po ekranach programu zbliżoną do logiki programu BDEC PRO, która doskonale przyjęła się wśród wielu użytkowników.
Loading...

Często zadawane pytania

Projektowana Charakterystyka Energetyczna

Jak wyeksportować plik projektu *.bdec do narzędzie do obliczania danych do projektowania charakterystyki energetycznej budynków?

Aby wyeksportować projekty obliczone za pomocą programu BuildDesk Energy Certificate PRO – należy:

  • Zalogować się do swojego konta na stronie bdec.builddesk.pl
  • Odnaleźć wybrany projekt i kliknąć w link „Pokaż szczegóły”
  • Na dole strony kliknąć w link „Kopiowanie projektu do RDC”, w efekcie czego system poinformuje o skopiowaniu wybranego projektu
  • Projektu będzie dostępny po zalogowaniu na stronie Programu do projektowania charakterystyki energetycznej budynku.
Jakie są dane logowania do PCHE po wykonaniu eksportu projektu z BDEC?

Jeśli nigdy wcześniej nie logowałeś się w aplikacji do projektowania charakterystyki energetycznej bdunku, to po poprawnym skopiowaniu projektu automatycznie utworzone zostanie Twoje konto. Dane logowania są identyczne jak w systemie bdec.builddesk.pl tzn. login – to adres email użytkownika, a hasło – to hasło stosowane do logowania się w systemie bdec.builddesk.pl

Jak mogę sprawdzić czy dane się skopiowały z systemu bdec.builddesk.pl do PCHE?

Aby sprawdzić czy projekt *.bdec zapisał się do koncie użytkownika należy zalogować się do swojego konta w aplikacji do projektowania charakterystyki energetycznej budynku. Po uruchomieniu aplikacji, zaimportowany projekt, będzie dostępny w zakładce [Moje projekty] Założyłem konto ale nie mogę się zalogować.

Builddesk

Nie mogę zalogować się do wersji online narzędzi BuildDesk.

Ze względu na zakończenie funkcjonowania aplikacji Flash oprogramowanie BDEC, BDEE, BDEA nie są już dostępne w wersji online. Aby móc dalej korzystać z w pełni funkcjonalnej aplikacji należy ją pobrać ze strony builddesk.pl/oprogramowanie i zainstalować na swoim komputerze. Jednocześnie wszelkie projekty i Państwa dotychczasowe raporty są dostępne na Państwa koncie na stronie bdec.builddesk.pl