Narzędzie do obliczania danych do projektowania charakterystyki energetycznej budynków.

Program ten bazuje na aktualnych wytycznych w zakresie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Program PChE do obliczania projektowanej charakterystyki energetycznej to:

  1. Obliczenia PChE, które bazują na najnowszej wersji metodologii dotyczącej obliczeń efektywności energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r., w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376).
  2. Wydruk projektowanej charakterystyki energetycznej spełniający wymagania Prawa Budowlanego, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2018 poz.1935).
  3. Narzędzie operujące na doskonale znanym silniku obliczeniowym z programu BuildDesk Energy Certificate PRO, który stosowany jest z powodzeniem przez szeroką rzeszę architektów i projektantów w całej Polsce już od 2008 r. Program PChE zachował również logikę poruszania się po ekranach programu zbliżoną do logiki programu BDEC PRO, która doskonale przyjęła się wśród wielu użytkowników.
Loading...