Optihouse

Wykonaj analizę relacji pomiędzy jakością energetyczna budynku a kosztami poniesionymi na jej osiągnięcie.

Optihouse - kalkulator do obliczeń kosztów inwestycji w ocieplenie

Opti house  to narzędzie obliczeniowe służące do wykonania  analizy relacji pomiędzy jakością energetyczna budynku a kosztami poniesionymi na jej osiągnięcie. Program oblicza zarówno nadwyżkę kosztów inwestycyjnych poniesionych w związku z wyższą klasą energetyczna budynku  oraz pokazuje oszczędności z tytułu niższych rachunków za ogrzewania dodatkowo pokazując zmniejszenie emisji CO2. 

Program również podpowiada i rekomenduje rozwiązania poprawiające efektywność energetyczna budynku w sytuacji gdy wprowadzone parametry nie spełniają obecnych kryteriów.