Kalkulator Heatrock

HEATROCK to profesjonalne narzędzie dla architektów i wykonawców, które pomaga prawidłowo dopasować grubość izolacji w systemach ogrzewnictwa, ciepłownictwa i chłodnictwa.

Program kalkulacyjny HEATROCK to nowoczesne i profesjonalne narzędzie, stworzone głównie dla architektów i wykonawców, ułatwiające prawidłowy dobór grubości izolacji w zakresie ogrzewnictwa, ciepłownictwa i chłodnictwa.

Program HEATROCK:

 • Dobiera grubość izolacji na podstawie norm lub rozporządzenia o warunkach technicznych, podając przy tym szczegółowe wyniki obliczeń. 
 • Grubość izolacji jest wyznaczana z uwzględnieniem takich kryteriów, jak: 
  • grubość izolacji według rozporządzenia WT 2017-2021, 
  • grubość izolacji zgodnie z normą PN-B-02421:2000, 
  • grubość izolacji zgodnie z normą PN-EN 12241:2010

Grubość izolacji jest obliczana na podstawie: strat ciepła jednostkowego i całkowitego, temperatury powierzchni zewnętrznej elementu, zabezpieczenia przed wykropleniem wewnętrznym i zewnętrznym, temperatury końcowej medium płynącego (np. rury, kanały wentylacyjne) lub stojącego (np. zbiorniki), czasu zmiany temperatury medium nieruchomego, zabezpieczenia przed wykropleniem wewnętrznym lub zewnętrznym na powierzchni (punkt rosy).

 • W programie znajduje się także kalkulator kosztów „Oszczędności i koszty”, który umożliwia określenie kosztów materiałów izolacyjnych i montażu oraz oszacowanie wartości oszczędzonej energii, wynikającej z zastosowania odpowiedniej grubości izolacji ROCKWOOL.
 • Całość obliczeń można otrzymać w postaci raportu, przedstawiającego obliczany element, medium, warunki otoczenia oraz dobór grubości izolacji wraz z propozycją zastosowania konkretnego produktu z oferty ROCKWOOL. 
 • Dodatkowo dołączane są wyniki obliczeń strat ciepła.

Program HEATROCK jest łatwy w obsłudze i przejrzysty. Na kolejnych etapach obliczeń uaktywniają się pola wymagające wpisania danych potrzebnych do kalkulacji. Po ich wprowadzeniu dochodzi się do podsumowania „Wynik doboru grubości izolacji”. 

Poznaj HEATROCK:

Korzyści z prawidłowego doboru grubości izolacji technicznych ROCKWOOL:

 • Mniejsze straty ciepła podczas eksploatacji instalacji
 • Ograniczona temperatura na powierzchni płaszcza zewnętrznego
 • Zapobieganie odkształceniom termicznym instalacji
 • Większa wydajność instalacji i jej prawidłowe działanie
 • Cichsza praca instalacji  
 • Możliwość długotrwałego magazynowania ciepła przez medium zgromadzone w instalacjach (zbiorniki) 
 • W instalacjach wysokotemperaturowych nie wykrapla się para wodna na ściankach poszczególnych elementów, co zapobiega korozji stali
 • Prawidłowo dopasowana grubość systemu izolacyjnego ma znaczący wpływ na ochronę środowiska, m.in. dzięki redukcji niskiej emisji odpowiedzialnej za powstawanie smogu oraz emisji CO2.

Skorzystaj z innych oferowanych przez nas narzędzi