Kalkulator Firepro

Panel oprogramowania FIREPRO pomaga dobrać odpowiednie zabezpieczenie ogniochronne dla kanałów wentylacyjnych i oddymiających, konstrukcji stalowych, belek, słupów i stropów żelbetowych.

ROCKWOOL Polska oferuje kompleksowy system rozwiązań FIREPRO, przeznaczony do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie. To specjalistyczne zabezpieczenie ogniowe kanałów wentylacyjnych i oddymiających oraz konstrukcji stalowych. System FIREPRO jest kompleksową ofertą produktów, posiadających wymagane certyfikaty i atesty.

By ułatwić wykonawcom i architektom dobór grubości izolacji systemu FIREPRO, firma ROCKWOOL oferuje program do obliczania parametrów – oprogramowanie FIREPRO. Obliczenia są wykonywane zgodnie z warunkami stosowania, określonymi w aprobatach technicznych dla systemów ogniochronnych ROCKWOOL.

Program FIREPRO:

  • Nowoczesne i profesjonalne narzędzie, ułatwiające prawidłowy dobór grubości izolacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
  • Pozwala dobrać odpowiednie zabezpieczenie ogniochronne dla kanałów wentylacyjnych i oddymiających, konstrukcji stalowych, belek, słupów i stropów żelbetowych w wymaganej klasie odporności ogniowej. 
  • Ma zaimplementowaną bazę elementów konstrukcyjnych oraz sposobów ich zabezpieczania
  • Ułatwia przeliczenie wymaganego współczynnika masywności i dobranie grubości zabezpieczenia zgodnie z aprobatami technicznymi.

Poznaj FIREPRO:

Skorzystaj z innych oferowanych przez nas narzędzi