Dokumentacja techniczna

Pobierz dokumenty techniczne i certyfikaty produktów ROCKWOOL

Na tej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące produktów ROCKWOOL i rekomendowanych przez nas rozwiązań. Jeśli szukasz aprobaty, deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności, atestu higienicznego lub deklaracji właściwości użytkowych, znajdziesz je w tabeli znajdującej się poniżej. W opisach dokumentów zaznaczono, dla jakich produktów z mineralnej wełny skalnej ROCKWOOL są one właściwe.

 

 

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (z późniejszymi zmianami) dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Wyroby objęte normami zharmonizowanymi i Europejskimi Aprobatami Technicznymi/Europejskimi Ocenami Technicznymi są dopuszczone do obrotu jeśli producent sporządził dla nich deklarację właściwości użytkowych DoP (Declaration of Performance) oraz umieścił na nich oznakowanie. 

Umieszczając oznakowanie CE na wyrobie, producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi dla tego wyrobu właściwościami użytkowymi.

Etykiety produktów

Nasze produkty mają unikalne etykiety, dzięki którym poznasz dużo więcej informacji o jakości, parametrach technicznych i miejscu wykonania produktu. Poznaj wartości widoczne na etykietach produktów ROCKWOOL.

Oznaczenia na etykiecie produktu:

 1. Nazwa handlowa wyrobu
 2. Zastosowanie wyrobu
 3. Piktogram określający zastosowanie wyrobu
 4. Adres strony internetowej dla DoP
 5. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
 6. Nr DoP – Deklaracji właściwości użytkowych.
 7. Numer Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych
 8. Klasa reakcji na ogień
 9. Kod wyrobu
 10. Data produkcji
 11. Wymiary
 12. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
 13. Deklarowany opór cieplny
 14. Numer jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w ocenie zgodności i wydała certyfikat.
 15. Dwie ostatnie cyfry roku pierwszego oznaczenia wyrobu znakiem CE
 16. Adres producenta
 17. Poziom lub klasa pozostałych zadeklarowanych właściwości użytkowych
label, labeling, product, code, coding

Kod wyrobu

Przykładowy kod produktu:

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Zawiera następujące informacje:

MW - wełna mineralna (skrót terminu);

EN 13162 - numer europejskiej normy obejmującej wyrób;

T5 - tolerancja na grubości; dla klasy T5 mieści się  w przedziale od -1 do +3 mm;

DS(70, -) - stabilność wymiarowa; zmiana wymiarów nie przekracza 1% po 48 h przechowywania wyrobu DS(70,-) w temperaturze 70°C,

DS(70,90) - stabilność wymiarowa; zmiana wymiarów nie przekracza 1% po 48 h przechowywania wyrobu w temperaturze 70°C i wilgotności 90%;

CS(10) 20 - naprężenie ściskające; przy 10% odkształceniu względem ≥ 20 kPa;

TR10 - wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni - deklarowana wartość 10 kPa

PL(5) 250 - obciążenie punktowe; siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥ 250 N;

WS - krótkotrwała nasiąkliwość wodą; nie więcej niż 1,0 kg/m3 przy częściowym zanurzeniu wyrobu na 24 h;

WL(P) - długotrwała nasiąkliwość wodą; nie więcej niż 3,0 kg/m3 przy częściowym zanurzeniu przez 28 dni;

MU1 - przenikanie pary wodnej - współczynnik oporu dyfuzyjnego=1 (bez badań)

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia pracowników ROCKWOOL i skontaktuj się z naszymi konsultantami technicznymi. Nawet w przypadku złożonych pytań nasz dział doradztwa technicznego będzie w stanie zaoferować Ci kompetentą pomoc.

Napisz do nas:

Na chacie - kliknij tutaj

Maila na adres: doradcy@rockwool.pl

Godziny pracy

Poniedziałek– Piątek: 09:00 – 15:00

Contact, help, customer support, learning, technical support

Poznaj nasze produkty i proponowane przez nas rozwiązania