Biblioteka detali CAD

Wykorzystywanie gotowych modeli CAD ułatwia i przyspiesza przygotowywanie dokumentacji technicznej. Skorzystaj z biblioteki detali CAD. Pobierz i projektuj!

Rozwiązania ROCKWOOL w plikach CAD

W naszej bazie detali architektonicznych CAD znajduje się ponad 130 przykładowych rozwiązań, pogrupowanych według rodzaju przegród. Modele CAD są przygotowane w formatach DWG oraz PDF. 

Przygotowaliśmy pliki CAD przydatne przy projektowaniu:

Biblioteka rozwiązań ROCKWOOL w formacie plików CAD

documents

 

 

0 Wybrane pliki

icon
Ocieplenie trójwarstwowe ściany fundamentowej
Ocieplenie trójwarstwowe ściany fundamentowej

Styk ściany z ławą

icon
Ocieplenie trójwarstwowe ściany fundamentowej
Ocieplenie trójwarstwowe ściany fundamentowej

Styk ściany z ławą

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe ściany fundamentowej
Ocieplenie dwuwarstwowe ściany fundamentowej

Styk ściany z ławą

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe ściany fundamentowej
Ocieplenie dwuwarstwowe ściany fundamentowej

Styk ściany z ławą

icon
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej

Styk ścianki działowej ze ścianą - rzut

icon
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej

Styk ścianki działowej ze ścianą - rzut

icon
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej

Styk ścianki działowej z podłogą na gruncie

icon
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej

Styk ścianki działowej z podłogą na gruncie

icon
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej

Styk ścianki działowej z podłogą na stropie

icon
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej

Styk ścianki działowej z podłogą na stropie

icon
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej

Styk ścianki działowej z podłogą na stropie

icon
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na pojedyńczej konstrukcji stalowej

Styk ścianki działowej z podłogą na stropie

icon
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na konstrukcji drewnianej
Ocieplenie i izolacja akustyczna ściany działowej na konstrukcji drewnianej

Styk ścianki działowej z podłogą na stropie

icon
10.1.4
10.1.4
icon
Ocieplenie dwudzielnego stropodachu wentylowanego o konstrukcji masywnej oraz ściany dwuwarstwowej
Ocieplenie dwudzielnego stropodachu wentylowanego o konstrukcji masywnej oraz ściany dwuwarstwowej

Styk połaci dachu i stropu ze ścianą dwuwarstwową

icon
Ocieplenie dwudzielnego stropodachu wentylowanego o konstrukcji masywnej oraz ściany dwuwarstwowej
Ocieplenie dwudzielnego stropodachu wentylowanego o konstrukcji masywnej oraz ściany dwuwarstwowej

Styk połaci dachu i stropu ze ściana dwuwarstwową

icon
Ocieplenie poddasza nieużytkowego na stropie drewnianym
Ocieplenie poddasza nieużytkowego na stropie drewnianym

Styk połaci dachu i stropu ze ścianą dwuwarstwową

icon
Ocieplenie poddasza nieużytkowego na stropie drewnianym
Ocieplenie poddasza nieużytkowego na stropie drewnianym

Styk połaci dachu i stropu ze ściana dwuwarstwową

icon
Ocieplenie poddasza nieużytkowego na stropie masywnym
Ocieplenie poddasza nieużytkowego na stropie masywnym

Styk połaci dachu i stropu ze ścianą dwuwarstwową

icon
Ocieplenie poddasza nieużytkowego na stropie masywnym
Ocieplenie poddasza nieużytkowego na stropie masywnym

Styk połaci dachu i stropu ze ściana dwuwarstwową

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany trójwarstwowej
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany trójwarstwowej

Styk połaci dachu ze ścianą trójwarstwową

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany trójwarstwowej
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany trójwarstwowej

Styk połaci dachu ze ścianą trójwarstwową

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany o elewacji z paneli, np. siding
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany o elewacji z paneli, np. siding

Styk połaci dachu ze ścianą o elewacji z paneli

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany o elewacji z paneli, np. siding
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany o elewacji z paneli, np. siding

Styk połaci dachu ze ścianą o elewacji z paneli

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany dwuwarstwowej o elewacji z tynku
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany dwuwarstwowej o elewacji z tynku

Styk połaci dachu ze ścianą dwuwarstwową

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany dwuwarstwowej o elewacji z tynku
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz ściany dwuwarstwowej o elewacji z tynku

Styk połaci dachu ze ścianą dwuwarstwową

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz stropu w poziomie sufitu poddasza nieużytkowego
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz stropu w poziomie sufitu poddasza nieużytkowego

Styk połaci dachu z kleszczami lub jętką

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz stropu w poziomie sufitu poddasza nieużytkowego
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej oraz stropu w poziomie sufitu poddasza nieużytkowego

Styk połaci dachu z kleszczami lub jętkami

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej

Przekrój połaci dachowej

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu nieszczelnego dla pary wodnej

Przekrój połaci dachowej

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany trójwarstwowej
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany trójwarstwowej

Styk połaci dachu ze ścianą trójwarstwową

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany trójwarstwowej
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany trójwarstwowej

Przekrój połaci dachu ze ściana trójwarstwową

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany o elewacji z paneli, np. siding
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany o elewacji z paneli, np. siding

Styk połaci dachu ze ścianą o elewacji z paneli

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany o elewacji z paneli, np. siding
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany o elewacji z paneli, np. siding

Styk połaci dachu ze ścianą o elewacji z paneli

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany dwuwarstwowej o elewacji z tynku
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany dwuwarstwowej o elewacji z tynku

Styk połaci dachu ze ścianą dwuwarstwową

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany dwuwarstwowej o elewacji z tynku
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany dwuwarstwowej o elewacji z tynku

Styk połaci dachu ze ścianą dwuwarstwową

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz stropu w poziomie sufitu poddasza użytkowego
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz stropu w poziomie sufitu poddasza użytkowego

Styk połaci dachu z kleszczami lub jętką

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz stropu w poziomie sufitu poddasza użytkowego
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz stropu w poziomie sufitu poddasza użytkowego

Styk połaci dachu z kleszczami lub jętkami

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej

Przekrój połaci dachowej

icon
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej

Przekrój połaci dachowej

icon
Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami
Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami

Wpust dachowy

icon
Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami
Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami

Wpust dachowy

icon
Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami
Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami

Dylatacja

icon
Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami
Ocieplenie stropodachu z blachy trapezowej mocowane łącznikami

Dylatacja