33 results for "Odporność ogniowa"
Klasyfikacja Ogniowa - Odporność Ogniowa

Ocieplenie Dachu na Blasze Trapezowej Warstwy Klejone

Prezentowane rozwiązanie charakteryzuje klasa odporności ogniowej...

Odporność Ogniowa

Na obszarach miejskich o małej powierzchni coraz więcej ludzi pracuje i tworzy swoje domy w wysokich budynkach. Dla stale rosnącej populacji te budynki mogą być znakomitymi rozwiązaniami w zakresie bezpiecznego mieszkania, ale jeśli wysoki w uderzy ogień wzrost, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Wełna skalna ROCKWOOL

Większość swojego życia spędzamy w budynkach, ale rzadko zastanawiamy się, czy mają one zapewnioną ochronę przeciwpożarową.

Wyszukiwarka Plików i Modeli BIM

Wyszukiwarka modeli BIM jest to specjalny system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje złożone cechy zastosowanych konstrukcji.

Kalkulator SoundPro

SoundPro - Izolacyjność Akustyczną

Program SoundPro służy do doboru rozwiązań w systemach suchej zabudowy między innymi ścian działowych.

FIREPRO - Współczynnik Przenikania Ciepła

Program FIREPRO jest to profesjonalne narzędzie, ułatwiające prawidłowy dobór grubości izolacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Grupa ROCKWOOL

Grupa ROCKWOOL

Izolacja i Ocieplenie - Skalna Wełna Mineralna