Zabezpieczenia ogniochronne

Bezpieczeństwo konstrukcji zapewni zastosowanie systemów ogniochronnych z wełny skalnej ROCKWOOL.

Wytyczne projektowe i wykonawcze

Konstrukcje budowlane – zabezpieczenie ogniochronne

58 results for "Odporność ogniowa"
Klasyfikacja Ogniowa - Odporność Ogniowa

Dowiedz się czym jest odporność ogniowa oraz jakim zakresem izolacyjności ogniowej i szczelności ogniowej charakteryzują się produkty ROCKWOOL.

ROCKWOOL
Odporność Ogniowa

Na obszarach miejskich o małej powierzchni coraz więcej ludzi pracuje i tworzy swoje domy w wysokich budynkach. Dla stale rosnącej populacji te budynki mogą być znakomitymi rozwiązaniami w zakresie bezpiecznego mieszkania, ale jeśli wysoki w uderzy ogień wzrost, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

ROCKWOOL
Odporność ogniowa przekryć dachowych – dobre praktyki Stowarzyszenia DAFA

Przy projektowaniu i wykonywaniu dachów płaskich należy wziąć pod uwagę wymogi ogniowe, które mogą występować zarówno w odniesieniu do całego dachu i jego części składowych oraz rozwiązać połączenia dachu w newralgicznych punktach.

ROCKWOOL
Klasyfikacja Ogniowa - Nierozprzestrzeniania Ognia (NRO)

Dowiedz się czym jest klasyfikacja przegród jako NRO oraz jak zdefiniowana została ta kwestia w rozporządzaniu Ministra Infrastruktury z 2009 r.

ROCKWOOL
Klasyfikacja Ogniowa - Klasa Reakcji na Ogień

Dowiedz się czym jest klasa reakcji na ogień oraz jakim zakresem klasyfikacji ogniowej charakteryzują się produkty ROCKWOOL.

ROCKWOOL
System CONLIT 150

CONLIT 150 - System do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasach odporności ogniowej do R240. Stosowany do izolacji monolitycznych stropów, ścian, belek i słupów żelbetonowych.

ROCKWOOL
System CONLIT PLUS

CONLIT PLUS - Płyta ze skalnej wełny mineralnej poprawiająca właściwości ognioochronne produktu. Stosowana w izolacji kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.

ROCKWOOL
Ocieplenie Dachu Płaskiego na Stropie Betonowym Warstwy Mocowane Łącznikami

Ocieplenie dachu z blachy trapezowej to rozwiązanie charakteryzujące sę wysoką klasą odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej.

ROCKWOOL
Wełna skalna ROCKWOOL

Dowiedz się jak produkty z ogniotrwałej wełny skalnej wpływają na poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

ROCKWOOL
Izolacje Dachów Płaskich w Systemie DWW Tytanium Pruszyński

Izolacja dachu płaskiego w systemie Tytanium Pruszyński to hydroizolacja wykorzystująca aluminową blachę kryjącą na rąbek. Umożliwia ona uzyskanie wysokiej odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej.

ROCKWOOL