46 results for "Odporność ogniowa"
Klasyfikacja Ogniowa - Odporność Ogniowa

Dowiedz się czym jest odporność ogniowa oraz jakim zakresem izolacyjności ogniowej i szczelności ogniowej charakteryzują się produkty ROCKWOOL.

Odporność Ogniowa

Na obszarach miejskich o małej powierzchni coraz więcej ludzi pracuje i tworzy swoje domy w wysokich budynkach. Dla stale rosnącej populacji te budynki mogą być znakomitymi rozwiązaniami w zakresie bezpiecznego mieszkania, ale jeśli wysoki w uderzy ogień wzrost, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowej – warstwy mocowane łącznikami

Prezentowane rozwiązanie charakteryzuje klasa odporności ogniowej...

Wełna skalna ROCKWOOL

Dowiedz się jak produkty z ogniotrwałej wełny skalnej wpływają na poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

System CONLIT PLUS - Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych

Izolacja ogniochronna kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających w systemie CONLIT PLUS zapewnia odporność ogniową przewodów wentylacyjnych w klasie do EIS120.

Wyszukiwarka Plików i Modeli BIM

Wyszukiwarka modeli BIM jest to specjalny system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje złożone cechy zastosowanych konstrukcji.

Ocieplenie Dachu Płaskiego na Stropie Betonowym Warstwy Mocowane Łącznikami

Ocieplenie dachu z blachy trapezowej to rozwiązanie charakteryzujące sę wysoką klasą odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej.

Ocieplenie Dachu na Blasze Trapezowej Warstwy Klejone

Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowe z warstwami klejonymi, jest rozwiązaniem charakteryzującym się wysoką klasą odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej.

Ocieplenie Dachu Płaskiego Betonowego Warstwy Klejone

Ocieplenie dachu płaskiego z blachy trapezowej to rozwiązanie charakteryzujące sę wysoką klasą odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej.

Izolacje Dachów Płaskich w Systemie DWW Tytanium Pruszyński

Izolacja dachu płaskiego w systemie Tytanium Pruszyński to hydroizolacja wykorzystująca aluminową blachę kryjącą na rąbek. Umożliwia ona uzyskanie wysokiej odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej.