68 results for "Odporność ogniowa"
Klasyfikacja Ogniowa - Odporność Ogniowa

Dowiedz się czym jest odporność ogniowa oraz jakim zakresem izolacyjności ogniowej i szczelności ogniowej charakteryzują się produkty ROCKWOOL.

Odporność Ogniowa

Na obszarach miejskich o małej powierzchni coraz więcej ludzi pracuje i tworzy swoje domy w wysokich budynkach. Dla stale rosnącej populacji te budynki mogą być znakomitymi rozwiązaniami w zakresie bezpiecznego mieszkania, ale jeśli wysoki w uderzy ogień wzrost, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowej – warstwy mocowane łącznikami

Prezentowane rozwiązanie charakteryzuje klasa odporności ogniowej...

System CONLIT PLUS - Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych

Izolacja ogniochronna kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających w systemie CONLIT PLUS zapewnia odporność ogniową przewodów wentylacyjnych w klasie do EIS120.

Ocieplenie Dachu na Blasze Trapezowej Warstwy Klejone

Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowe z warstwami klejonymi, jest rozwiązaniem charakteryzującym się wysoką klasą odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej.

Ocieplenie Dachu Płaskiego Betonowego Warstwy Klejone

Ocieplenie dachu płaskiego z blachy trapezowej to rozwiązanie charakteryzujące sę wysoką klasą odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej.

Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL

Ocieplenie Dachu Płaskiego na Stropie Betonowym Warstwy Mocowane Łącznikami

Ocieplenie dachu z blachy trapezowej to rozwiązanie charakteryzujące sę wysoką klasą odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej.

Wełna skalna ROCKWOOL

Dowiedz się jak produkty z ogniotrwałej wełny skalnej wpływają na poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Izolacje Dachów Płaskich w Systemie DWW Tytanium Pruszyński

Izolacja dachu płaskiego w systemie Tytanium Pruszyński to hydroizolacja wykorzystująca aluminową blachę kryjącą na rąbek. Umożliwia ona uzyskanie wysokiej odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej.