VENTI MAX F, WENTIROCK F, SLABS, external walls, ventilated facades
product pic, venti max, venti max f, pallets
Okładzina z płyt z ROCKPANEL Ściana zewnętrzna ze szkła

WENTIROCK F

Płyty WENTIROCK F z wełny skalnej ROCKWOOL są przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych i fasad. Mają jednostronne pokrycie z czarnego welonu.