CONLIT PLUS 60/120 ALU, magnesium hydroxide with aluminium foil facing. CONLIT PLUS System components, fire protective insulation, pallet,
CONLIT 150, slabs with aluminium foil facing, insulation of steel or concrete structures
System CONLIT

System CONLIT PLUS

Płyty ze mineralnej wełny skalnej z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu.

Back

Zastosowanie:

Płyty ze skalnej wełny z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu, który poprawia właściwości ogniochronne produktu, a tym samym wpływa na zminimalizowanie grubości zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej. Płyty posiadają okładzinę z folii aluminiowej. Do wykonywania jednowarstwowych zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających. Przewody zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 60 ALU spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EI 60 (ve ho i↔o)S dla kanałów wentylacyjnych i do EI 60 (ve-ho)S 500 multi dla kanałów oddymiających, natomiast kanały zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 120 ALU spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EI 120 (ve ho i↔o)S dla kanałów wentylacyjnych i do EI 120 (ve-ho)S 1500 multi dla kanałów oddymiających. System Conlit Plus może służyć jako izolacja ogniochronna przewodów oddymiających stosowanych do obsługi zarówno pojedynczych, jak i wielu stref pożarowych.

Back

Parametry techniczne i asortyment

Porównaj
Zgodny z Aprobata techniczna: ITB AT-15-6856/2016 Krajowy certyfi kat stałości właściwości użytkowych: 020-UWB-0970/W
Polska Norma Krajowa Deklaracja Zgodności : 00072/17/M/1
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Powrót
Powrót
Powrót

Wymiary i pakowanie

Nr SAP grubość [mm] szerokość [mm] długość [mm]
239879 60 1200 2000
239878 60 1200 2000

Nie można wyszukać elementów

Załaduj więcej
Back

Narzędzia i przewodniki

Informacja o narzędziach i przewodnikach

Categories

 

 

print pdf
icon
Atest higieniczny

Atest nr 199/322/215/2016 - obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

icon
Aprobata Techniczna dla Systemu CONLIT PLUS

Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji ogniochronnych systemem CONLIT PLUS

icon
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych dla Systemu CONLIT PLUS

Zestaw wyrobów ogniochronnego zabezpieczania systemem CONLIT PLUS

icon
Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL

Wytyczne projektowe i wskazówki wykonawcze dla systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych ognioochronnych opublikowane w marcu 2016 r.