product header, garage, flood, construction, steprock hd4f
STEPROCK HD4F, slabs, floating floor insulation, internal insulation
photo, product, pallet, steprock hd4f
Podłoga na wylewce betonowej Strop na płytach 2E22 Strop na podkładzie cementowym lub anhydrytowym Strop garażu i podłoga cementowa

STEPROCK HD4F

Płyty STEPROCK HD4F z wełny skalnej ROCKWOOL są przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej podłóg.