product header, garage, flood, construction, steprock hd
steprock, steprock nd, steprock hd, floors insulation, floors
photo, product, pallet, steprock hd
Podłoga na wylewce betonowej Strop na płytach OSB Strop na podkładzie cementowym lub anhydrytowym Strop garażu i podłoga cementowa

STEPROCK HD

Płyty z skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej.