product header, garage, flood, construction, steprock hd
steprock, steprock nd, steprock hd, floors insulation, floors
photo, product, pallet, steprock hd
Podłoga na wylewce betonowej Strop na płytach OSB Strop na podkładzie cementowym lub anhydrytowym Strop garażu i podłoga cementowa

STEPROCK HD

Płyty STEPROCK HD z wełny skalnej ROCKWOOL są przeznaczone do izolacji akustycznej podłóg pływających.