FRONTROCK S, ETICS, slabs, internal walls,  internal insulation, staircase, VENTI MAX, slabs, external walls, ventilated facades, WENTIROCK, ROCKTERM
UNIROCK, slabs, pallet, piched roof insulation, internal insulation, STALROCK
Izolacja kanałów wentylacyjnych zew.

ROCKTERM

Płyty z mineralnej wełny skalnej skalnej przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej.

Back

Zastosowanie:

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, głównie tych umieszczonych na zewnątrz gdzie izolacja jest przykryta płaszczem zewnętrznym z blachy. Dodatkowe aplikacje to ściany zbiorników niskotemperaturowych oraz inne powierzchnie płaskie, w układach poziomych i pionowych, jako wypełnienie konstrukcji wsporczej pod płaszczem zewnętrznym (konstrukcji blaszanej).

Back

Parametry techniczne i asortyment

Porównaj
Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016
Kod produktu MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1-AW0,75 dla grub. 50-59 mm MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-AW0,75 dla grub. 60-99 mm MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-AW1,00 dla grub. ≥100 mm
Zgodny z Certyfikat CE: 1390-CPR-0341/12/P
Polska Norma Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Odporność ogniowa 250 °C
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła Zestawienie tabelaryczne współczynnika przenikania ciepła dla różnych temperatur
Temperatura [oC]  50  150  250 
λ [W/mK] 0,041  0,062  0,093 

 

Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Temperatura [oC]  50  150  250 
λ [W/mK] 0,041  0,062  0,093 

 

Wymiary i pakowanie

Nr produktu grubość [mm] szerokość [mm] długość [mm]
127759 50 600 1000
127761 80 600 1000
127763 100 600 1000

Nie można wyszukać elementów

Załaduj więcej
Back

Narzędzia i przewodniki

Informacja o narzędziach i przewodnikach

documents

 

 

print pdf
icon
Atest higieniczny nr 199/322/215/2016

Atest obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

icon
Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1390-CPR-0341/12/P

dla produktów INDUSTRIAL BATTS BLACK 60, 60Z, 80 i ROCKTERM