pipe insulation, rocklit product header

ROCKLIT

Płyta ze skalnej wełny mineralnej, służąca do wypełniania przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych.