product header, monrock max e, industry, flat roof
product pic, rockfall kd
Blacha trapezowa mocowana łącznikami Strop betonowy mocowany łącznikami

ROCKFALL (KD)

ROCKFALL to kształtki z wełny mineralnej, które pozwalają na należyte wykonanie detali dachów płaskich, tj. kształtowanie spadków połaci dachowej, jak również należyte wywinięcie hydroizolacji na powierzchnie pionowe. ROCKFALL (KD) to równoramienny trójkątny klin dachowy pomagający w wywijaniu hydroizolacji na powierzchnie pionowe.