flat roof, application, header, floating floor
RST, floor , slab
Podłoga na wylewce betonowej Strop na płytach OSB Podłoga na gruncie na legarach Strop na płytach 2E22 Strop na podkładzie cementowym lub anhydrytowym Strop garażu i podłoga cementowa

Pasek RST

Pasek z wełny skalnej przeznaczony do stosowania przy izolacji podłóg pływających .