product header, hvac, construction, ibb
photo, product, ibb 60Z
Izolacja kanałów wentylacyjnych

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 z dwustronnym welonem

Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 Z z dwustronnym welonem z włókna szklanego stosuje się do izolacji akustycznej i termicznej kanałów wentylacyjnych oraz wykonywania tłumików absorpcyjnych w przewodach wentylacyjnych.