product header, frontrock s, staircase
FRONTROCK S, ETICS, slabs, internal walls,  internal insulation, staircase, VENTI MAX, slabs, external walls, ventilated facades, WENTIROCK, ROCKTERM
product pic, frontrock s,  palette
Ocieplenie ściany klatki schodowej

FRONTROCK S

Płyty z wełny skalnej FRONTROCK S stanowią niepalną termoizolację, którą stosuje się do wykonywania ociepleń ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów, klatek schodowych oraz używa w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS).