product header, frontrock 35, single family house
FRONTROCK MAX E / FRONTROCK 35, slabs, ETICS, external walls
product pic, frontrock 35
Szczelinowa ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą Ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą Ocieplenie płytą FRONTROCK 35 lub FRONTROCK MAX E

FRONTROCK 35

Płyty FRONTROCK 35 są produkowane z niepalnej wełny skalnej. Stosuje się je do izolacji termicznej dwuwarstwowych ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń (zwanych ETICS).