case study, ovo, hvac
Conlit Mat, product picture, palette
Izolacja ogniochronna kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym

CONLIT MAT

System CONLIT MAT jest przeznaczony do wykonywania wewnątrz budynków zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 60. Zabezpieczenie systemem CONLIT MAT pozwala izolować przewody o średnicy nie większej niż 1000 mm. Izolacja zapewnia także odpowiednią izolacyjność termiczną dla przewodów ogrzewania powietrznego.