Graphic from the  Sustainability Report 2018 (SR18). Format 16:9

Jak wpływają nasze produkty?

Nasza izolacja zastosowana w budynku pozwala zmniejszyć około 100 razy więcej dwutlenka węgla w trakcie swego życia niż emitowanego podczas produkcji. Nasze rozwiązania do uprawy roślin Grodan oszczędza miliony litrów wody i zmniejsza ilość ziemi, wody i nawozów niezbędnych do uprawy roślin. Rozwiązania Lapinus z wełny skalnej pomagają chronić społeczności przed powodzią. Nasze sufity akustyczne Rockfon pomagają tworzyć przestrzenie komfortowe akustycznie dla ludzi do nauki, pracy i regeneracji.

Case Study, Bolueta Tower
CO2 uniknięto
0

Ton CO2, których uniknięto w trakcie życia izolacji budynków sprzedanych w 2018 r

Oszczędzono wody
0

Litrów wody zaoszczędzonej przez produkty do uprawy szklarni sprzedane w 2018 roku

Poprawiono uczenie się
0

Uczniów, którzy skorzystali z lepszego środowiska uczenia się dzięki rozwiązaniom akustycznym Rockfon

Czy wiedziałeś?

Dzięki modernizacji budynków w Europie izolacją z wełny skalnej można by zaoszczędzić 660 milionów ton dwutlenku węgla, co stanowi dwukrotność rocznej emisji we Francji. 

Case Study, Lion Farm Estate

Jak przyczyniamy się do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym?

Technologie, które tworzą nasze produkty, pozwalają nam również wykorzystywać odpady z innych branż jako surowiec. Poddajemy recyklingowi własne odpady z produkcji jak i materiały wtórne z innych branż.

Nasze produkty nadają się w pełni do recyklingu, można je łatwo zdemontować i oddzielić. Posiadamy usługi recyklingu, które zbierają zużyte produkty do przeznaczone do ponownego wykorzystania, zapewniając innym zasoby, które pomogą zmniejszyć ilość odpadów na wysypiskach.

Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse
Aż do
0

Materiałów z recyklingu w naszych produktach

Recyklowana wełna kamienna
0

Ton poddane recyklingowi z rynku

Usługi recyklingu
0

Krajów, w których oferowana jest usługa recyklingu

01

Gospodarka wodna

Dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i dysponujemy solidnymi systemami zarządzania środowiskowego we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych.

Woda, której używamy w większości naszych zakładów, jest poddawana recyklingowi i odparowuje. Naszym celem zrównoważonego rozwoju jest zmniejszenie intensywności zużycia wody. Nasz proces produkcyjny ma na celu zerowy zrzut ścieków do środowiska.

Dowiedz się więcej w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju

02

Gospodarowanie odpadami

Wykorzystując zastrzeżoną technologię ROCKWOOL, opracowaliśmy sposoby na zwiększenie efektywności naszych fabryk.

Wykorzystując zastrzeżoną technologię ROCKWOOL, opracowaliśmy sposoby na zwiększenie efektywności naszych fabryk. Po pierwsze, fakt, że wełna skalna nadaje się w 100% do recyklingu, umożliwia nam posiadanie w pełni zamkniętych systemów wełny skalnej we wszystkich naszych fabrykach. Oznacza to, że możemy poddawać recyklingowi wełnę odpadową wytwarzaną podczas procesu produkcyjnego i odbierać nasze produkty z placów budowy i rozbiórki. Po drugie, opracowaliśmy sposoby wykorzystania odpadów z innych branż. Dzięki tym procesom jesteśmy przekonani, że osiągniemy nasz ambitny cel do 2030 r., jakim jest 85-procentowa redukcja ilości odpadów na wysypiskach.

Dowiedz się więcej w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju

03

Osiągnięcie mniej CO 2 intensywne operacje

Wytwarzanie dowolnego produktu wymaga użycia zasobów - szczególnie w naszym przypadku oznacza to energię. A to oznacza także emisję dwutlenku węgla.

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty są jednymi z najbardziej zaawansowanych rozwiązań globalnych wyzwań środowiskowych. Chcemy jednak, aby nasze rozwiązania pozostawiły możliwie najmniejszy negatywny wpływ, dlatego nieustannie pracujemy nad poprawą trwałości naszych działań.

Naszym celem jest zmniejszenie intensywności emisji CO 2 w naszych zakładach produkcyjnych. Poprowadzimy to między innymi poprzez zwiększenie nacisku na efektywność energetyczną. Rozluźniliśmy nasze standardowe ramy czasowe zwrotu inwestycji związanych ze zrównoważonym rozwojem, aby zapewnić tej pracy zasoby, których potrzebuje.

Chcemy również wykazać się przywództwem i wyznaczyć standardy w dziedzinie energooszczędnych budynków. Właśnie dlatego naszym ambitnym celem jest poprawa efektywności energetycznej w nieodremontowanych budynkach biurowych Grupy oraz budowa nowych biur o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię.

Dowiedz się więcej w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju

04

Będąc dobrym sąsiadem

W ramach naszego procesu produkcyjnego generujemy emisje do powietrza.

Nasze zakłady produkcyjne podlegają surowym przepisom dotyczącym jakości powietrza, które mają na celu ochronę wrażliwych grup ludności, zwierząt i środowiska. Wiele naszych fabryk znajduje się w pobliżu dzielnic mieszkaniowych, szkół, firm, parków i chronionych terenów zielonych, a my działamy w tych dzielnicach od dziesięcioleci. Tak jest na przykład w Flechtingen w Niemczech, gdzie jesteśmy obecni od ponad dwóch dekad i współpracujemy z miastem, aby uzyskać status uzdrowiska.

Dowiedz się więcej w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju

05

Robiąc więcej dla ludzi stojących za naszymi produktami

Opracowaliśmy kulturę, która stawia bezpieczeństwo kolegów na pierwszym miejscu, promuje równe szanse, wspiera różnorodność i działa przeciwko dyskryminacji.

Staramy się tworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko i warunki dla wszystkich pracowników i osób pracujących z nami na całym świecie. Jako firma przemysłowa istnieje potencjalnie wysoki poziom ryzyka bezpieczeństwa dla naszych pracowników i bardzo poważnie podchodzimy do zarządzania tym ryzykiem. Naszym celem jest zero ofiar śmiertelnych dla osób pracujących dla nas i dla nas, i mamy ambicję stopniowego zmniejszania wskaźnika wypadków o 10% rocznie.

Dowiedz się więcej w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju

06

Tworzenie bardziej zróżnicowanej branży

Nasza branża jest tradycyjnie zdominowana przez mężczyzn - coś, co ROCKWOOL chciałby zmienić.

Skoncentrowaliśmy się na zwiększeniu liczby kobiet na różnych poziomach zarządzania. W 2018 r. Kierownictwo grupy wyznaczyło nowy cel na 2020 r. Dotyczący 25–35% kobiet-liderów na kierowniczych i średnich stanowiskach kierowniczych. Jednym ze sposobów utrzymania składu płciowego jest zapewnienie wyższego odsetka kobiet wśród nowych menedżerów liniowych na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla.

Dowiedz się więcej w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju

07

Działać jako firma etyczna

Jako firma z zakładami produkcyjnymi wiemy, że nasza zdolność do działania zależy od korzyści, jakie przynosimy społecznościom.

Zapewniamy podatki i tworzenie miejsc pracy w społecznościach, w których się znajdujemy. Ponadto koncentrujemy się również na korzyściach dla społeczeństwa poprzez wpływ naszych produktów, nasze odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw, naszą pracę przeciwko korupcji oraz inne sposoby prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Nasz Kodeks Postępowania służy jako nasz najważniejszy instrument komunikowania się i zapewniania wskazówek na temat uczciwego prowadzenia działalności przez Grupę ROCKWOOL. Kodeks postępowania obejmuje zasady grupy dotyczące przeciwdziałania korupcji, prezentów i gościnności, konfliktu interesów, prawa konkurencji, prywatności danych, praw człowieka i praw pracowniczych, zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska.

Dowiedz się więcej w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju