Nawet 300 tysięcy nowych miejsc pracy rocznie - kompleksowa termomodernizacja sposobem na odbudowę polskiej gospodarki

Tomasz Weber
23 czerwca 2020

W wyniku pandemii wywołanej koronawirusem i jej wpływu na gospodarkę, prognozowany wzrost bezrobocia rejestrowanego w 2020 roku to około 500 tysięcy etatów. Jednak, jak przedstawia raport z badań na temat wpływu na rynek pracy programu głębokiej termomodernizacji budynków w Polsce, wdrożenie powszechnej renowacji pokryje 60% wzrostu bezrobocia w Polsce, generując 300 tysięcy etatów rocznie. A termomodernizacja budynków będzie trwała nawet 30 lat.

Reference case, article, Sweden, Jönköping, renovation, trähus, wood, facade, Västkustskiva
Polska gospodarka powoli budzi się z uśpienia spowodowanego pandemią koronawirusa. Jak wskazują analizy i wskaźniki rynkowe, konsekwencje tego zdarzenia dopiero będą przychodzić. Kluczowe w takim wypadku jest patrzenie długofalowe, dobór instrumentów i kierunków działania mających na celu nie tylko poprawę doraźnej sytuacji, ale również wieloletnie działania stabilizujące naszą gospodarkę, które dodatkowo dają możliwości rozwoju wielu branż. Takie efekty może przynieść głęboka termomodernizacja budynków w Polsce, co zostało już wielokrotnie dostrzeżone zarówno przez ekspertów, biznes, świat naukowy, jak i samych rządzących.

Andrzej Kielar

Prezes ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.