Jak izolacja może wspierać walkę ze zmianami klimatu?

Tomasz Weber
29 kwietnia 2020

Emisja CO2 z roku na rok osiągają coraz wyższe, rekordowe poziomy. Światowe gospodarki powinny szybko i zdecydowanie podejmować działania hamujące postępujące zmiany klimatyczne. Unia Europejska postawiła sobie za cel, by do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Jednym z kluczowych sposobów na jej osiągnięcie jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków, które można uzyskać dzięki powszechnej termomodernizacji.

Shot the cityscape from a high place. HDR effect. Shutterstock ID 788232190; Used for Sustainability Report 2018. 
Aerial; architecture; blue; buildings; city; cityscape; high;  landscape; milan; modern; skyline; skyscraper; tower; town;  urban;
Dzisiaj w Polsce aż 3,6 miliona domów jednorodzinnych, to budynki wybudowane przed 1989 roku. Stanowią one aż 72% wszystkich tego rodzaju budynków w Polsce. W większości przypadków mają one bardzo niską efektywność energetyczną. Nieszczelne okna, całkowity brak lub słaba izolacja ścian zewnętrznych czy poddasza to problemy, które muszą zostać rozwiązane, abyśmy mogli doprowadzić je do stanu jak najmniejszego zużycia energii. To pozwoli nam zwalczyć smog, zaoszczędzić surowce, a właścicielom domów da więcej pieniędzy w portfelu.

Konrad Witczak

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w ROCKWOOL Polska
Będzie to największy na świecie elektryczny piec do topienia, produkujący wełnę skalną, który zmniejszy emisję CO2 o 80% w porównaniu z użyciem konwencjonalnego pieca. Ponadto został on zaprojektowany w taki sposób, by zmniejszać ilość odpadów produkcyjnych trafiających na wysypiska nawet o 95% - mówi Konrad Witczak. Projekt został uhonorowany przez Norwegów nagrodą Business Climate Prize w uznaniu za rozwój technologii i rozwiązań w zakresie podejmowania wyzwań klimatycznych. Pilotaż ten z pewnością dostarczy cennych informacji i ekspertyz dotyczących obniżenia emisji dwutlenku węgla i zmniejszenie śladu węglowego. Projekt ma zostać wdrożony jeszcze w tym roku.

Konrad Witczak

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w ROCKWOOL Polska