Energia z odnawialnych źródeł opłacalna dzięki kompleksowej termomodernizacji

Tomasz Weber
27 listopada 2020

Powszechna fala renowacji to nie tylko efekty związane ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię, z nowymi miejscami pracy czy poprawą jakości powietrza. To również ekonomicznie uzasadnione możliwości lepszego i efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie, a co za tym idzie – rozwój innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach.

Green Homes, Energy Efficiency