Fala renowacji falą wzrostu gospodarczego i czystego powietrza w całej Polsce

Tomasz Weber
23 lipca 2020

Zakończony właśnie szczyt unijny jako jeden z priorytetów na drodze wyjścia z kryzysu wywołanego światową pandemią wyznaczył tzw. Zielony Ład. Co to oznacza i jak Polska z tego będzie mogła skorzystać? Wszystko zależy teraz od szczegółów poszczególnych programów i działań krajowych. Patrząc na nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie poprawy efektywności energetycznej, mamy się czym pochwalić i co rozwijać, ale tylko pod warunkiem kompleksowego podejścia i wdrożenia powszechnej fali renowacji.

Renovation project Croatia - reference 
OB Križine, Split
Niska emisja to źródła zlokalizowane do 40 metrów nad poziomem terenu, więc głównie mówimy tu o budownictwie jednorodzinnym, o domach gospodarstw indywidualnych. W tym sektorze budownictwa na emisję składa się kilka czynników. Przede wszystkim jest to duża energochłonność tego budownictwa, ponieważ większość budynków jednorodzinnych istniejących w Polsce powstało do roku 1980. Słaba izolacja lub całkowity jej brak i źródła ciepła złej jakości, niskiej sprawności oraz niskiej jakości paliwa, które są używane w tego typu źródłach, to główne przyczyny.

Piotr Pawlak

ekspert ROCKWOOL Polska
Niską emisję możemy ograniczyć wieloma metodami, należy jednak położyć duży nacisk na tzw. kompleksową modernizację budynków jednorodzinnych. Konieczne jest zmniejszenie energochłonności budynków poprzez prawidłową izolacją przegród zewnętrznych, następnie wymiana źródeł na bardziej sprawne oraz dostosowanie tych źródeł do lokalnych warunków. Na tej zasadzie powinny się opierać również wszelkie instrumenty finansowe. Dzięki temu nie tylko poprawiamy jakość powietrza i komfort mieszkania, ale również zapewniamy obniżenie poziomu ubóstwa energetycznego, co może mieć kluczowe znaczenie w zbliżającym się okresie spowolnienia gospodarczego i związanego z nim wzrostu bezrobocia.

Piotr Pawlak

ekspert ROCKWOOL Polska
Programy wsparcia modernizacji budownictwa jednorodzinnego istnieją, takim programem jest np. propagowany od kilkunastu lat w Polsce program „Fundusz termomodernizacji i remontów” prowadzony przez BGK lub ostatnio zmieniony program „Czyste Powietrze”. Jednakże w praktyce programy posiadają liczne bariery i utrudnienia, przez co nie są powszechnie wykorzystywane. Warto by opracować i wdrożyć jeden kompleksowy program wsparcia inwestorów indywidualnych, właścicieli budynków jednorodzinnych tak, aby był on swoim zasięgiem adekwatny do potrzeb i możliwości, które w Polsce istnieją.

Piotr Pawlak

ekspert ROCKWOOL Polska