Jak pokonać ubóstwo energetyczne programem „Czyste powietrze”? Rozwiązanie jest tylko jedno!

Iga Macewicz
10 sierpnia 2018

Polski rząd za chwilę uruchomi program „Czyste powietrze”, który ma pokonać smog i wpłynąć na większą świadomość społeczną w kwestii efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Drugim palącym problemem naszego społeczeństwa jest jednak ubóstwo energetyczne – praprzyczyna wysokiej emisji zanieczyszczeń.

smog, air pollution, lightbulb