Dom który prawie nie potrzebuje zasilania w ciepło

Jak specjalna konstrukcja domu pasywnego pozwala na wybudowanie badzo oszczędnego domu.

Cherasco Passive House, Circularity

Kto potrzebuje centralnego ogrzewania?

W regionach takich jak północna Europa większość ludzi. Jednak od ponad 20 lat istnieje norma budowlana, która oznacza, że ​​nawet domy w chłodnym klimacie mogą być budowane, aby zapewnić pasażerom wygodę przy niewielkim lub żadnym zapotrzebowaniu na ogrzewanie.

Założony przez Passivhaus Institute w Darmstadt, Niemcy w 1996 r., "Dom pasywny" był jednym z pionierskich pomysłów na budowę domów energooszczędnych, a dziś jest wiodącym standardem budowlanym. Inną cechą tego typu konstrukcji jest to, że najlepiej wykorzystuje "pasywne" wpływy w budynku - jak słońce, zacienienie i wentylację naturalną (grawitacyjną)- zamiast aktywnych systemów ogrzewania i chłodzenia, takich jak klimatyzacja i centralne ogrzewanie. W połączeniu z bardzo wysokim poziomem izolacji i szczelności, dom pasywny może zużywać o 90 procent mniej energii niż typowe mieszkanie.

Co definiuje dom pasywny?

Budynek musi spełniać kilka kryteriów, aby osiągnąć standard domu pasywnego:

  • Ogrzewanie pomieszczeń: Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania pomieszczeń nie może przekraczać 15 kWh / m2 powierzchni mieszkalnej rocznie lub 10W / m2 przy szczytowym zapotrzebowaniu. Kontrastuje to z 100 W / m2 potrzebnym w typowym domu. 
  • Energia pierwotna: Całkowita energia potrzebna do wszystkich zastosowań domowych (ogrzewanie, ciepła woda i prąd) nie może przekraczać 60 kWh / m2 powierzchni mieszkalnej rocznie. 
  • Szczelność: budynki pasywne są bardzo hermetyczne i nie powinny zawierać więcej niż 0,6 zmian powietrza na godzinę przy 50 paskach ciśnienia. 
  • Komfort cieplny: Pomieszczenia mieszkalne powinny być wygodne przez cały rok, przy czym nie więcej niż 10 procent godzin w danym roku przekracza 25 ° C.

 Inteligentna konstrukcja pasywna

Aby osiągnąć ten poziom wydajności, budowniczowie stosują inteligentną pasywną konstrukcję - na przykład zapewnienie, że dom jest zorientowany i zaprojektowany tak, aby jak najlepiej wykorzystać słońce i cień - wraz z pięcioma zasadami domu pasywnego (patrz: fakty). 

Bardzo wysoki poziom izolacji jest kluczowym elementem konstrukcji pasywnej, która utrzymuje straty ciepła na tyle niskie, że dom może być utrzymany w stanie ciepłym, albo bez ogrzewania, albo po prostu przez podgrzanie świeżego powietrza w pomieszczeniach. Budynki pasywne mają ciągłą powłokę izolacyjną, taką jak ciepły płaszcz wokół budynku i warstwę hermetyczną. 

Niepalna, niepalna izolacja z wełny kamiennej ROCKWOOL jest idealna do uzyskania standardów domów pasywnych, ponieważ łatwo wpasowuje się w budynek i jest trwała, przepuszcza parę, jest długotrwała i odporna na ogień.

 

1 "25 Years Passive House – wywiad z Dr. Wolfgang Feist",  Passive House Institute 

Energia
0

mniejsze zużycie energii w domu pasywnym

Ogrzewanie
0

zapotrzebowanie energii na ogrzewanie i wentylację w porównaniu do 120 [W/m2] dla typowego domu wybudowanego ok 2000 r.