• poprawa komfortu cieplnego i akustycznego budynku
  • poprawa mikroklimatu wewnątrz budynku, dzięki ustabilizowaniu temperatury i wilgoci
  • dłuższa trwałość budynku i odporność mechaniczna
  • dbałość o środowisko naturalne - zmniejszona emisja smogu i CO2
Building 1 sketch - large
Building sketch

KONSTRUKCJE Z BETONU

Konstrukcje żelbetowe budynków o klasie odporności pożarowej od A do D muszą spełniać obowiązujące wymagania w zakresie klasy odpor­ności ogniowej określonej dla danego elementu budynku. Konstrukcja żelbetowa narażona na działanie ognia traci swoje właściwości nośne, co prowadzi do zmiany stateczności elementów konstrukcyjnych. Konstrukcje żelbetowe w postaci monolitycznych stropów i ścian żelbetowych oraz stropów z betonu sprężonego, zabezpieczone sy­stemem CONLIT 150, spełniają wymagania klas odporności ogniowej nawet do 4 godzin.

fire protection, application, header

KONSTRUKCJE STALOWE

Stalowe elementy konstrukcyjne, jako materiał silnie narażony na oddziaływanie ognia, muszą być zabezpieczone ogniochronnie w celu zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej. Zastosowanie systemu CONLIT 150 zapewnia właściwą odporność ogniową ścian, stropów, belek i słupów żelbetowych, stropów z betonu sprężonego oraz nienośnych ścian z betonu niezbrojonego. Dzięki izolacji elementy konstrukcyjne narażone na działanie ognia i wysokiej temperatury zachowają właściwości nośne oraz właściwą stateczność oraz szczelność np. ścian i stropów w czasie nawet do 4 godzin. Dodatkowo zabezpieczona ogniochronnie ściana lub strop, dzięki bardzo dobrej izolacyjności termicznej CONLIT 150 będzie spełniała wymagane parametry w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii.

fire protection, application, header