Ocieplenie domu wybudowanego w latach 60. ubiegłego wieku to konieczność – zbyt duże rachunki za ogrzewanie i nieodpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach sprawiły, że rodzina z Zielonej Góry podjęła decyzję o przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych. Efekty? Warto prześledzić, jak po kolei wyglądały wszystkie działania i porównać koszty. Termomodernizacja to same korzyści!

Najpierw o pomoc poproszono wykwalifikowanego audytora, który przeprowadził audyt energetyczny domu – warto poradzić się eksperta, by nie ponosić niepotrzebnych kosztów. Audytor określi, które elementy domu są odpowiedzialne za największe straty ciepła, a także zbada stan budynku – sprawdzi sprawność systemu grzewczego, wyliczy zyski związane z ociepleniem, a także koszt prac termomodernizacyjnych. Audyt można połączyć z badaniami kamerą termowizyjną, która dokładnie wskaże, przez które elementy domu tracimy najwięcej ciepła – takie zdjęcia będą bardzo pomocne. Jakie były wyniku audytu i pomiaru kamerą domu kostki?

Co ocieplić ? Ile to kosztuje ?

Przed termomodernizacją wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E wynosił 511,56 kWh/m2/rok. To bardzo niekorzystny wynik dla budynku o takiej kubaturze. Audyt wykazał, że konieczne będzie ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, a także ścian przyziemia, ściany fundamentowe i piwniczne. Pojawiła się też potrzeba ocieplenia daszku nad wejściem do budynku i płyty balkonowej nad garażem.

knowledge base chart 6
People, Humans, Office, Working,

Zyski i straty

Po wyliczeniach okazało się, że wstępny koszt termomodernizacji wynosi 87 705 zł. Największa część tej sumy przypadła na ściany: 61 652 zł, na 14 081 zł oszacowano koszt ocieplenia stropodachu.

Poznaj silne strony wełny skalnej