Termomodernizacja dachu

Ocieplenie domu wybudowanego w latach 60. ubiegłego wieku to konieczność – zbyt duże rachunki za ogrzewanie i nieodpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach sprawiły, że rodzina z Zielonej Góry podjęła decyzję o przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych. Efekty? Warto prześledzić, jak po kolei wyglądały wszystkie działania i porównać koszty. Termomodernizacja to same korzyści!

Najpierw o pomoc poproszono wykwalifikowanego audytora, który przeprowadził audyt energetyczny domu – warto poradzić się eksperta, by nie ponosić niepotrzebnych kosztów. Audytor określi, które elementy domu są odpowiedzialne za największe straty ciepła, a także zbada stan budynku – sprawdzi sprawność systemu grzewczego, wyliczy zyski związane z ociepleniem, a także koszt prac termomodernizacyjnych. Audyt można połączyć z badaniami kamerą termowizyjną, która dokładnie wskaże, przez które elementy domu tracimy najwięcej ciepła – takie zdjęcia będą bardzo pomocne. Jakie były wyniku audytu i pomiaru kamerą domu kostki?

Wnioski z audytu

Dane domu sprzed modernizacji

Liczba mieszkańców5
Kubatura części ogrzewanej359 m3
Powierzchnia netto149 m2
Konstrukcjabudynek dwukondygnacyjny podpiwniczony. Ściany zewnętrzne z cegły kratówki grubości 42 cm, ściany zewnętrzne piwnic betonowe grubości 30 cm, stropodach płaski dwuspadowy kryty papą, strop DZ-3 ocieplony żużlobetonem i płytami z trzciny
Oknawymienione na nowe PCV, współczynnk U = 1,6 W/(m2 K), powierzchnia okien 28m2
Drzwi zewnętrznewymienione na nowe drewniane, współczynnk U = 2,6 W/(m2 K), powierzchnia 3 m2
Sosób ogrzewaniazmodernizowany. Tradycyjny gazowy koscioł dwufunkcyjny z automatyką pogodową i stalowa instalacj c.o. o parametrach 90/70oC w dobrym stanie technicznym, grzejniki żeliwne z zaworami termostatycznymi
Ciepła woda użytkowaprzygotowana centralnie przez kocioł dwufunkcyjny, stalowa instalacj c.w.u. w dobrym stanie technicznym
Wentylacagrawitacyjna. Przyjęto 0,2 wymiany na godzinę, strumień powietrza 72 m3/h

Charakterystyka energetyczna domu 
 Stan istniejącyPo modernizacji
Moc cieplna systemu grzewczego21,58,1
Moc cieplna na przygotowanie c.w.u [kW]5,35,3
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego [GJ/rok]190,563,9
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego [GJ/rok]247,993,4
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło (jak wyżej) odniesiony do powierzchni ogrzewanej budynku [kWh/(m2 rok)512174
Roczny obliczeniowy koszt ogrzewania i przygotowania c.w.u. określone w audycie11 6184887

Co ocieplić ? Ile to kosztuje ?

Przed termomodernizacją wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E wynosił 511,56 kWh/m2/rok. To bardzo niekorzystny wynik dla budynku o takiej kubaturze. Audyt wykazał, że konieczne będzie ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, a także ścian przyziemia, ściany fundamentowe i piwniczne. Pojawiła się też potrzeba ocieplenia daszku nad wejściem do budynku i płyty balkonowej nad garażem.

knowledge base chart 6
People, Humans, Office, Working,

Zyski i straty

Po wyliczeniach okazało się, że wstępny koszt termomodernizacji wynosi 87 705 zł. Największa część tej sumy przypadła na ściany: 61 652 zł, na 14 081 zł oszacowano koszt ocieplenia stropodachu.

Harmonogram prac

Architekt przedstawił właścicielom projekt, w którym dom będzie częściowo otynkowany, a częściowo wykończony drewnianą oblicówką. Przewidziano także zmianę wyglądu balkonów i przebudowę wejścia. Dom miał mieć teraz bardzo nowoczesny charakter. Harmonogram prac w uproszczeniu wyglądał tak:

  • Przygotowanie budynku do prac remontowych, usunięcie z elewacji przedmiotów, które mogą przeszkadzać, drobne naprawy ścian.
  • Rozbiórka starej ścianki attykowej i zastąpienie jej nową; ocieplenie stropodachu.
  • Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu do wysokości 50 cm ponad powierzchnię gruntu.
  • Ocieplenie płyty balkonowej nad garażem i stropu w garażu.
  • Ocieplenie ścian – częściowo metodą bezspoinową, a częściowo lekką suchą.
  • Ocieplenie daszku nad wejściem do budynku.
  • Wykonanie stóp fundamentowych pod drewniane słupy podpierające balkon.
  • Montaż oblicówki drewnianej i pozostałych drewnianych elementów.
  • Prace wykończeniowe, malowanie elewacji, porządkowanie terenu.
  • Koniec i rozliczenie prac – odbiór robót

Zakres prac ociepleniowych

 

PrzegrodaWpółczynnik U [W(m2 K)] stan istniejącyWpółczynnik U [W(m2 K)] stan istniejącyZakres prac modernizacyjnychPowierzchnia [m2]Cena jednostkowa [zł/m2]Orientacyjny koszt robót [zł]
Stropodach0,790,21ocieplenie stropodachy wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/(m K) i grubości 15 cm9415114 081
Ściany zewnętrzne1,280,25ocieplenie ścian metodą lekką mokrą - wełna mineralna o współczynniku λ = 0,039 W/(m K) i grubości 15 cm oraz ocieplenie części ścian metodą lekką suchą - wełna mineralna o współczynniku λ = 0,036 W/(m K) i grubości 16 cm24924761 652
Sciana piwnic
(część naziemna)
2,290,24ocieplenie ścian w gruncie wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/(m K) i grubości 15 cm452018940
Sciana piwnic
(część podziemna)
2,320,25ocieplenie ścian w gruncie wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/(m K) i grubości 12 cm141431 948
Płyta balkonowa nad garażem0,600,20ocieplenie od spodu wełną mineralną współczynniku λ = 0,037 W/(m K) i grubości 12 cm i grubości 5 cm oraz od góry wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/(m K) i grubości 5 cm5119634
Razem87 255
*materiał i robocizna, w tym 22% VATUwaga! Remont domu uprawnia do wystąpienia do Urzędu Skarbowego o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były obłożone stawką podatku 7%, a od 1 maja 2004 r. 22%. Warunkiem jest posiadanie faktur zakupu.

Termomodernizacja domu kostki rozpoczęła się od dachu – to przegroda, przez którą może uciec nawet 15% energii cieplnej.
Dachy i poddasza są miejscami, gdzie tracimy najwięcej ciepła, dlatego też bardzo istotna jest odpowiednia izolacja dachu. W Polsce buduje się najczęściej dachy dwuspadowe, które izolowane są przeważnie wełną skalną w dwóch warstwach, między krokwiami i pod krokwiami.

Ocieplenie dachu

Ten prosty zabieg może przynieść znaczne oszczędności i poprawić komfort cieplny w całym domu. Dach powinien zostać docieplony zgodnie ze swoim rodzajem. Dach wentylowany, tzw. zimny, dociepla się poprzez wyłożenie warstwy izolacyjnej na dolnej warstwie, bezpośrednio nad pomieszczeniami mieszkalnymi. Natomiast dachy niewentylowane, takie jak w przypadku omawianego domu kostki, ociepla się od strony zewnętrznej. Po zerwaniu starego pokrycia układa się warstwę paroizolacji (folia PE lub papa), a na niej układa się warstwę izolacji termicznej. Na wierzchu układa się pokrycie, np. z papy termozgrzewalnej.

Izolacja nakrokwiowa

Niepowtarzalny charakter poddasza? Dlaczego nie! Jeśli chcemy oszczędzić trochę miejsca na poddaszu, wybierzmy izolację nakrokwiową. W tym rozwiązaniu wełna skalna montowa jest od zewnątrz  na pełnym deskowaniu na krokwiach – możemy stworzyć wyjątkowy klimat na poddaszu, odsłaniając drewniane belki. Izolacja nakrokwiowa może być łączona także z  izolacją pomiędzy krokwiami. Wszystkie prace remontowe prowadzone są na zewnątrz budynku, a istniejąca zabudowa paoddasza pozostaje nienaruszona i nie wpływa na użytkowanie pomieszczeń. ROCKWOOL posiada w swojej ofercie produkty, które mogą być stosowane jako izolacja nakrokwiowa.

Poznaj silne strony wełny skalnej