Termomodernizacja dachu

Ocieplenie domu wybudowanego w latach 60. ubiegłego wieku to konieczność – zbyt duże rachunki za ogrzewanie i nieodpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach sprawiły, że rodzina z Zielonej Góry podjęła decyzję o przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych. Efekty? Warto prześledzić, jak po kolei wyglądały wszystkie działania i porównać koszty. Termomodernizacja to same korzyści!

Najpierw o pomoc poproszono wykwalifikowanego audytora, który przeprowadził audyt energetyczny domu – warto poradzić się eksperta, by nie ponosić niepotrzebnych kosztów. Audytor określi, które elementy domu są odpowiedzialne za największe straty ciepła, a także zbada stan budynku – sprawdzi sprawność systemu grzewczego, wyliczy zyski związane z ociepleniem, a także koszt prac termomodernizacyjnych. Audyt można połączyć z badaniami kamerą termowizyjną, która dokładnie wskaże, przez które elementy domu tracimy najwięcej ciepła – takie zdjęcia będą bardzo pomocne. Jakie były wyniku audytu i pomiaru kamerą domu kostki?

Wnioski z audytu

Dane domu sprzed modernizacji

Liczba mieszkańców 5
Kubatura części ogrzewanej 359 m3
Powierzchnia netto 149 m2
Konstrukcja budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony. Ściany zewnętrzne z cegły kratówki grubości 42 cm, ściany zewnętrzne piwnic betonowe grubości 30 cm, stropodach płaski dwuspadowy kryty papą, strop DZ-3 ocieplony żużlobetonem i płytami z trzciny
Okna wymienione na nowe PCV, współczynnk U = 1,6 W/(m2 K), powierzchnia okien 28m2
Drzwi zewnętrzne wymienione na nowe drewniane, współczynnk U = 2,6 W/(m2 K), powierzchnia 3 m2
Sosób ogrzewania zmodernizowany. Tradycyjny gazowy koscioł dwufunkcyjny z automatyką pogodową i stalowa instalacj c.o. o parametrach 90/70oC w dobrym stanie technicznym, grzejniki żeliwne z zaworami termostatycznymi
Ciepła woda użytkowa przygotowana centralnie przez kocioł dwufunkcyjny, stalowa instalacj c.w.u. w dobrym stanie technicznym
Wentylaca grawitacyjna. Przyjęto 0,2 wymiany na godzinę, strumień powietrza 72 m3/h

Charakterystyka energetyczna domu 
  Stan istniejący Po modernizacji
Moc cieplna systemu grzewczego 21,5 8,1
Moc cieplna na przygotowanie c.w.u [kW] 5,3 5,3
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego [GJ/rok] 190,5 63,9
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego [GJ/rok] 247,9 93,4
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło (jak wyżej) odniesiony do powierzchni ogrzewanej budynku [kWh/(m2 rok) 512 174
Roczny obliczeniowy koszt ogrzewania i przygotowania c.w.u. określone w audycie 11 618 4887

Co ocieplić ? Ile to kosztuje ?

Przed termomodernizacją wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E wynosił 511,56 kWh/m2/rok. To bardzo niekorzystny wynik dla budynku o takiej kubaturze. Audyt wykazał, że konieczne będzie ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, a także ścian przyziemia, ściany fundamentowe i piwniczne. Pojawiła się też potrzeba ocieplenia daszku nad wejściem do budynku i płyty balkonowej nad garażem.

knowledge base chart 6
People, Humans, Office, Working,

Zyski i straty

Po wyliczeniach okazało się, że wstępny koszt termomodernizacji wynosi 87 705 zł. Największa część tej sumy przypadła na ściany: 61 652 zł, na 14 081 zł oszacowano koszt ocieplenia stropodachu.

Harmonogram prac

Architekt przedstawił właścicielom projekt, w którym dom będzie częściowo otynkowany, a częściowo wykończony drewnianą oblicówką. Przewidziano także zmianę wyglądu balkonów i przebudowę wejścia. Dom miał mieć teraz bardzo nowoczesny charakter. Harmonogram prac w uproszczeniu wyglądał tak:

 • Przygotowanie budynku do prac remontowych, usunięcie z elewacji przedmiotów, które mogą przeszkadzać, drobne naprawy ścian.
 • Rozbiórka starej ścianki attykowej i zastąpienie jej nową; ocieplenie stropodachu.
 • Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu do wysokości 50 cm ponad powierzchnię gruntu.
 • Ocieplenie płyty balkonowej nad garażem i stropu w garażu.
 • Ocieplenie ścian – częściowo metodą bezspoinową, a częściowo lekką suchą.
 • Ocieplenie daszku nad wejściem do budynku.
 • Wykonanie stóp fundamentowych pod drewniane słupy podpierające balkon.
 • Montaż oblicówki drewnianej i pozostałych drewnianych elementów.
 • Prace wykończeniowe, malowanie elewacji, porządkowanie terenu.
 • Koniec i rozliczenie prac – odbiór robót

Zakres prac ociepleniowych

 

Przegroda Wpółczynnik U [W(m2 K)] stan istniejący Wpółczynnik U [W(m2 K)] stan istniejący Zakres prac modernizacyjnych Powierzchnia [m2] Cena jednostkowa [zł/m2] Orientacyjny koszt robót [zł]
Stropodach 0,79 0,21 ocieplenie stropodachy wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/(m K) i grubości 15 cm 94 151 14 081
Ściany zewnętrzne 1,28 0,25 ocieplenie ścian metodą lekką mokrą - wełna mineralna o współczynniku λ = 0,039 W/(m K) i grubości 15 cm oraz ocieplenie części ścian metodą lekką suchą - wełna mineralna o współczynniku λ = 0,036 W/(m K) i grubości 16 cm 249 247 61 652
Sciana piwnic
(część naziemna)
2,29 0,24 ocieplenie ścian w gruncie wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/(m K) i grubości 15 cm 45 201 8940
Sciana piwnic
(część podziemna)
2,32 0,25 ocieplenie ścian w gruncie wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/(m K) i grubości 12 cm 14 143 1 948
Płyta balkonowa nad garażem 0,60 0,20 ocieplenie od spodu wełną mineralną współczynniku λ = 0,037 W/(m K) i grubości 12 cm i grubości 5 cm oraz od góry wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/(m K) i grubości 5 cm 5 119 634
Razem 87 255
*materiał i robocizna, w tym 22% VAT Uwaga! Remont domu uprawnia do wystąpienia do Urzędu Skarbowego o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były obłożone stawką podatku 7%, a od 1 maja 2004 r. 22%. Warunkiem jest posiadanie faktur zakupu.

Termomodernizacja domu kostki rozpoczęła się od dachu – to przegroda, przez którą może uciec nawet 15% energii cieplnej.
Dachy i poddasza są miejscami, gdzie tracimy najwięcej ciepła, dlatego też bardzo istotna jest odpowiednia izolacja dachu. W Polsce buduje się najczęściej dachy dwuspadowe, które izolowane są przeważnie wełną skalną w dwóch warstwach, między krokwiami i pod krokwiami.

Ocieplenie dachu

Ten prosty zabieg może przynieść znaczne oszczędności i poprawić komfort cieplny w całym domu. Dach powinien zostać docieplony zgodnie ze swoim rodzajem. Dach wentylowany, tzw. zimny, dociepla się poprzez wyłożenie warstwy izolacyjnej na dolnej warstwie, bezpośrednio nad pomieszczeniami mieszkalnymi. Natomiast dachy niewentylowane, takie jak w przypadku omawianego domu kostki, ociepla się od strony zewnętrznej. Po zerwaniu starego pokrycia układa się warstwę paroizolacji (folia PE lub papa), a na niej układa się warstwę izolacji termicznej. Na wierzchu układa się pokrycie, np. z papy termozgrzewalnej.

Izolacja nakrokwiowa

Niepowtarzalny charakter poddasza? Dlaczego nie! Jeśli chcemy oszczędzić trochę miejsca na poddaszu, wybierzmy izolację nakrokwiową. W tym rozwiązaniu wełna skalna montowa jest od zewnątrz  na pełnym deskowaniu na krokwiach – możemy stworzyć wyjątkowy klimat na poddaszu, odsłaniając drewniane belki. Izolacja nakrokwiowa może być łączona także z  izolacją pomiędzy krokwiami. Wszystkie prace remontowe prowadzone są na zewnątrz budynku, a istniejąca zabudowa paoddasza pozostaje nienaruszona i nie wpływa na użytkowanie pomieszczeń. ROCKWOOL posiada w swojej ofercie produkty, które mogą być stosowane jako izolacja nakrokwiowa.

Poznaj silne strony wełny skalnej

RockWorld imagery,The Big Picture, idea, people
Dlaczego Wełna Skalna?

Własności Cieplne

Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu jest lepsze dla Ciebie i dla środowiska Dzięki temu warunki życia i pracy stają się zdrowsze i wygodniejsze, pomagając ludziom w rozwoju, szczególnie w środowisku miejskim

Czytaj więcej
fire, flame, photo, germany
Dlaczego Wełna Skalna?

Odporność Ogniowa

Na obszarach miejskich o małej powierzchni coraz więcej ludzi pracuje i tworzy swoje domy w wysokich budynkach. Dla stale rosnącej populacji te budynki mogą być znakomitymi rozwiązaniami w zakresie bezpiecznego mieszkania, ale jeśli wysoki w uderzy ogień wzrost, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Czytaj więcej
image, living, earphones, headphones, children, family, home, diy, germany, job 5026
Dlaczego Wełna Skalna?

Własności Akustyczne

Urbanizacja często zbliża infrastrukturę i budynki mieszkalne Od kolei po tramwaje, drogi do lotnisk, dobra infrastruktura jest kluczowa dla życia w mieście, co może być bardzo hałaśliwe.

Czytaj więcej
Big picture outdoor city
Dubai skyline and it's busiest highway
Dlaczego Wełna Skalna?

Trwałość

1 000 000 osób co tydzień przenosi się do środowisk miejskich Stanowi to duże obciążenie dla istniejącej infrastruktury, a także zasobów energetycznych i środowiska. Wyzwanie polega na budowaniu zrównoważonych miast, które mogą wspierać ich populacje teraz iw przyszłości.

Czytaj więcej
1
Dlaczego Wełna Skalna?

Recycling

Wełna skalna jako naturalny materiał może być przetwarzana wiele razy i poddawana recyklingowi – to bardzo ważny aspekt związany z ochroną środowiska i regułami zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej
Woman in greenhouse
Agronomist analysing plants in greenhouse. People, Grodan, Green, Horticulture.
Dlaczego Wełna Skalna?

Paroprzepuszczalność

Wełna skalna, dzięki paroprzepuszczalności, chroni budynek przed wilgocią, a także powstawaniem grzybów i pleśni. Ta cecha sprawia, że budynek „oddycha”, a jego mieszkańcy odczuwają komfort na co dzień.

Czytaj więcej