Termodernizacja bloków i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Wielu mieszkańców bloków cierpi na ubóstwo energetyczne – co roku w okresie zimowym obserwujemy w miastach Polski skargi i publiczne protesty, ponieważ właścicieli mieszkań nie stać na opłaty związane z ogrzewaniem.

Rekordziści płacą nawet 2 tys. zł miesięcznie za ogrzanie małego mieszkania! Rozwiązaniem tego problemu jest termomodernizacja bloków i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, która gwarantuje obniżenie kosztów ogrzewania i poprawę stanu środowiska naturalnego. W Polsce największy udział w finalnym zużyciu energii ma sektor gospodarstw domowych – ponad 32%. Ogrzewanie i woda stanowi 86% zapotrzebowania energii w budynku, a 60 % to koszty utrzymania. Za co płacimy najwięcej? Oczywiście za ogrzewanie. Gotowanie, oświetlenie i urządzenia elektryczne generują łącznie 28,8 % zużycia energii, ogrzewanie aż 71,2%.

knowledge base chart 5 energy usage in PL

Struktura bezpośredniego zużycia energii przez sektory gospodarcze w Polsce

Źródło:EU Energy and Transport in Figures, Komisja Europejska - 2008

Termomodernizacja – sposób na niskie koszty ogrzewania

Najbardziej efektywnym sposobem obniżenia kosztów ogrzewania jest ograniczenie nadmiernych strat ciepła przez nieocieplone lub słabo ocieplone przegrody zewnętrzne: dach, ściany zewnętrzne, podłogi i okna. Wybór właściwych rozwiązań izolacyjnych sprawi, że wydatki związane z ociepleniem będą finansowane z uzyskanych oszczędności. 

product, ventilated facades, fixrock, vhf, vorgehängte hinterlüftete fassade, germany, job 4470

Audyt energetyczny – pierwszy krok w termomodernizacji

Audyt energetyczny to opracowanie, w którym dokonuje się techniczno-ekonomicznej oceny budynku z punktu widzenia zużycia energii, a także określa się, jakie zmiany i ulepszenia trzeba wprowadzić, by zmniejszyć zużycie energii i związane z nim koszty eksploatacyjne. Audyt jest konieczny w celu oszacowania, czy zmiany będą opłacalne, a także określenia, jakie rozwiązania przyniosą największe korzyści ekonomiczne.

knowledge base chart 4 energy efficiency

Co jest barierą do termomodernizacji? Zapytaliśmy o to inwestorów, architektów i deweloperów.

Źródło: Badanie „Opinia architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budowlanych o energooszczędnych rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie ROCKWOOL Polska, w dniach 9-28 maja 2018 r.

Przykłady realizacji

Audytowi poddano blok wielorodzinny, trzykondygnacyjny z roku 1967. Budynek został wzniesiony w technologii murowanej. W budynku znajduje się 56 lokali mieszkalnych, cała powierzchnia użytkowa wynosi 2963,52 m². Ogrzewanie jest realizowane z indywidualnych piecyków gazowych.

Zakres termomodernizacji

 • Ocieplenie ścian systemem ECOROCK FF z płytami ze skalnej wełny FASROCK LL  o grubości 15 cm. Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych przed modernizacją wynosił U=1,36 W/(m²K). Po modernizacji U=0,22 W/(m²K).
 • Ocieplenie stropu pod poddaszem skalną wełną MEGAROCK o grubości 20 cm. Współczynnik przenikania ciepła stropodachu przed modernizacją wynosił U=0,89 W/(m²K). Po modernizacji U=0,16 W/(m²K).

Modernizowany budynek to blok wielorodzinny wybudowany w 1981 roku w technologii wielkiej płyty. Budynek liczy 11 kondygnacji nadziemnych, ma 68 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3652,08 m². Budynek wyposażony w instalację c.o. zasilaną z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku.

Zakres termomodernizacji

 • Ocieplenie ścian systemem ECOROCK FF z płytami ze skalnej wełny FASROCK LL  o grubości 15 cm. Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych przed modernizacją wynosił U=0,89 W/(m²K). Po modernizacji U=0,23 W/(m²K).
 • Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny skalnej GRANROCK o grubości 20 cm. Współczynnik przenikania ciepła stropodachu przed modernizacją wynosił U=1,28 W/(m²K). Po modernizacji U=0,18 W/(m²K).

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych – dodatkowe korzyści

Najbardziej efektywnym sposobem obniżenia kosztów ogrzewania jest ograniczenie nadmiernych strat ciepła przez nieocieplone lub słabo ocieplone przegrody zewnętrzne: dach, ściany zewnętrzne, podłogi i okna. Wybór właściwych rozwiązań izolacyjnych sprawi, że wydatki związane z ociepleniem będą finansowane z uzyskanych oszczędności. 

 • Bezpieczeństwo pożarowe – produkty ROCKWOOL z  niepalnej wełny skalnej posiadają najwyższą klasę reakcji na ogień – A1. 
 • Trwałość – wyroby ROCKWOOL  są odporne na działanie zmiennych warunków  atmosferycznych, korozję chemiczną i biologiczną. Zachowują swoje właściwości  przez lata. 
 • Wełna skalna pełni rolę doskonałej izolacji  akustycznej.
 • Paroporzepuszczalność oznacza, że wełna skalna  nie ogranicza swobodnego wysychania i "oddychania" ścian, zmniejszając ryzyko  występowania grzybów i pleśni.
 • Odporność na wilgoć i lepszy komfort cieplny  dzięki kumulowaniu ciepła.
 • 10 lat gwarancji na systemy izolacyjne ROCKWOOL.

 

news pics

Poznaj silne strony wełny skalnej

RockWorld imagery,The Big Picture, idea, people
Dlaczego Wełna Skalna?

Własności Cieplne

Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu jest lepsze dla Ciebie i dla środowiska Dzięki temu warunki życia i pracy stają się zdrowsze i wygodniejsze, pomagając ludziom w rozwoju, szczególnie w środowisku miejskim

Czytaj więcej
fire, flame, photo, germany
Dlaczego Wełna Skalna?

Odporność Ogniowa

Na obszarach miejskich o małej powierzchni coraz więcej ludzi pracuje i tworzy swoje domy w wysokich budynkach. Dla stale rosnącej populacji te budynki mogą być znakomitymi rozwiązaniami w zakresie bezpiecznego mieszkania, ale jeśli wysoki w uderzy ogień wzrost, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Czytaj więcej
image, living, earphones, headphones, children, family, home, diy, germany, job 5026
Dlaczego Wełna Skalna?

Własności Akustyczne

Urbanizacja często zbliża infrastrukturę i budynki mieszkalne Od kolei po tramwaje, drogi do lotnisk, dobra infrastruktura jest kluczowa dla życia w mieście, co może być bardzo hałaśliwe.

Czytaj więcej
Big picture outdoor city
Dubai skyline and it's busiest highway
Dlaczego Wełna Skalna?

Trwałość

1 000 000 osób co tydzień przenosi się do środowisk miejskich Stanowi to duże obciążenie dla istniejącej infrastruktury, a także zasobów energetycznych i środowiska. Wyzwanie polega na budowaniu zrównoważonych miast, które mogą wspierać ich populacje teraz iw przyszłości.

Czytaj więcej
Dlaczego Wełna Skalna?

Recycling

Wełna skalna jako naturalny materiał może być przetwarzana wiele razy i poddawana recyklingowi – to bardzo ważny aspekt związany z ochroną środowiska i regułami zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej
Woman in greenhouse
Agronomist analysing plants in greenhouse. People, Grodan, Green, Horticulture.
Dlaczego Wełna Skalna?

Paroprzepuszczalność

Wełna skalna, dzięki paroprzepuszczalności, chroni budynek przed wilgocią, a także powstawaniem grzybów i pleśni. Ta cecha sprawia, że budynek „oddycha”, a jego mieszkańcy odczuwają komfort na co dzień.

Czytaj więcej