Standard ROCKWOOL to zestaw rozwiązań, które dzięki najwyższej jakości zapewnią optymalną izolację inwestycji, co przełoży się na komfortowy klimat, efektywność energetyczną budynku oraz bezpieczeństwo pożarowe.

 W standardzie ROCKWOOL zawarte są produkty rekomendowane do zastosowania w poszczególnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, takichjak: stropodachy, dachy balastowy, ściany zewnętrzne, fasady wentylowane, stropy, podłogi, kanały wentylacyjne przewody grzewcze itp.

Produkty

Stosowane w rozwiazaniach przegród zewnętrznych dla budynków niemieszkalnych.

grubość [mm]

długość [mm]

szerokość [mm]

Poznaj silne strony wełny skalnej