Energooszczedne ocieplenie budynków niemieszkalnych

Poznaj rozwiązania izolacyjne rekomendowane dla hal, magazynów, jak również wykorzystywane w innych budynkach niemieszkalnych.

Standard ROCKWOOL to zestaw rozwiązań, które dzięki najwyższej jakości zapewnią optymalną izolację inwestycji, co przełoży się na komfortowy klimat, efektywność energetyczną budynku oraz bezpieczeństwo pożarowe.

 

W standardzie ROCKWOOL zawarte są produkty rekomendowane do zastosowania w poszczególnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, takichjak: stropodachy, dachy balastowy, ściany zewnętrzne, fasady wentylowane, stropy, podłogi, kanały wentylacyjne przewody grzewcze itp.

 

Sprawdź rekomendowane rozwiązania!

 

Produkty

Stosowane w rozwiazaniach przegród zewnętrznych dla budynków niemieszkalnych.

opór cieplny RD [m2xK/W]

grubość [mm]

długość [mm]

szerokość [mm]

Brak wyników

Poznaj silne strony wełny skalnej

RockWorld imagery,The Big Picture, idea, people
Własności cieplne | ROCKWOOL

Własności cieplne

Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu jest lepsze dla Ciebie i dla środowiska Dzięki temu warunki życia i pracy stają się zdrowsze i wygodniejsze, pomagając ludziom w rozwoju, szczególnie w środowisku miejskim

Czytaj więcej
fire, flame, photo, germany
Odporność ogniowa | ROCKWOOL

Odporność ogniowa

Na obszarach miejskich o małej powierzchni coraz więcej ludzi pracuje i tworzy swoje domy w wysokich budynkach. Dla stale rosnącej populacji te budynki mogą być znakomitymi rozwiązaniami w zakresie bezpiecznego mieszkania, ale jeśli wysoki w uderzy ogień wzrost, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Czytaj więcej
image, living, earphones, headphones, children, family, home, diy, germany, job 5026
Własności akustyczne | ROCKWOOL

Własności akustyczne

Urbanizacja często zbliża infrastrukturę i budynki mieszkalne Od kolei po tramwaje, drogi do lotnisk, dobra infrastruktura jest kluczowa dla życia w mieście, co może być bardzo hałaśliwe.

Czytaj więcej
Big picture outdoor city
Dubai skyline and it's busiest highway
Trwałość | ROCKWOOL

Trwałość

Stanowi to duże obciążenie dla istniejącej infrastruktury, a także zasobów energetycznych i środowiska. Wyzwanie polega na budowaniu zrównoważonych miast, które mogą wspierać ich populacje teraz iw przyszłości

Czytaj więcej
1
Odnawialność produktów |ROCKWOOL

Skała wulkaniczna | ROCKWOOL

Skała wulkaniczna jest jednym z najbogatszych surowców na świecie, ale wciąż musimy lepiej wykorzystywać zasoby naszej planety. Opracowaliśmy naszą technologię w sposób, który pozwala nam wykorzystywać odpady z innych gałęzi przemysłu jako alternatywny surowiec.

Czytaj więcej
Woman in greenhouse
Agronomist analysing plants in greenhouse. People,  Grodan, Green, Horticulture.
Gospodarka wodna | ROCKWOOL

Gospodarka wodna

Rosnąca populacja wywiera presję na tradycyjną produkcję żywności, a zmiany klimatyczne zwiększyły potrzebę ochrony przeciwpowodziowej. Wełna kamienna może być zaprojektowana tak, aby absorbować lub odpychać wodę w razie potrzeby, a także recyrkulować ją w szklarni, rozwiązując szereg problemów związanych z gospodarką wodną.

Czytaj więcej