Jak złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie na termomodernizację w programie "Czyste Powietrze"

Program „Czyste Powietrze” to rządowy projekt wsparcia finansowego na ocieplenie domu i wymianę źródła ciepła. Jego celem jest redukcja smogu i poprawa efektywności energetycznej polskich domów jednorodzinnych. Budżet programu, przewidziany na 10 lat, wynosi 103 mld zł. Program zakłada dwa sposoby finansowania: w formie dotacji (63,3 mld złotych) i w formie pożyczek (39,7 mld złotych). 

Dla kogo jest program?

Dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą ocieplić budynek i wymienić źródło ciepła.Jeśli wymieniłeś kocioł w ramach innego programu antysmogowego, możesz otrzymać dofinansowanie na samo ocieplenie.

Ile dotacji możesz otrzymać ?

Wysokość dofinansowania waha się między 30% a 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależne od progu dochodowego. W przypadku najwyższego progu (zarobki powyżej 1600 zł na osobę) zamiast dotacji będzie przysługiwać ulga podatkowa i dotacja.

 

  • pozwolenie na budowę Twojego domu wydano do 15 grudnia 2002 r. W tym przypadku możesz otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła i ocieplenie. Jeśli już wymieniłeś źródło ciepła na nowe, możesz również otrzymać dofinansowanie
    na samo ocieplenie;
  • pozwolenie na budowę Twojego domu wydano po 15 grudnia 2002 r. i masz stare źródło ciepła.
People, Humans, Home, Renovation, Indoor

Tabela nr 1

GrupaKwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł]Dotacja
(procent kosztow kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
uzupełnienie do wartosci dotacjipozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601 -800do 80%do 20%do 100%
III801 -1 000do 70%do 30%do 100%
IV1 001 - 1 200do 60%do 40%do 100%
V1 201 - 1 400do 50%do 50%do 100%
VI1 401 - 1 600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyzej 1 600do 30%*do 70%do 100%

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych

 

Tabela nr 2

GrupaKwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł]Dotacja
(procent kosztow kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy[zł]
uzupełnienie do wartosci dotacjipozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
Ido 600do 90%do 10%do 100%

 

 

 

 

Nie dotyczy

II601 -800do 80%do 20%do 100%
III801 -1 000do 67%do 33%do 100%
IV1 001 - 1 200do 55%do 45%do 100%
V1 201 - 1 400do 43%do 57%do 100%
VI1 401 - 1 600do 30%do 70%do 100%

 

VII

 

powyżej 1 600

do 18%do 82%do 100%do 85 528
do 15%do 85%do 100%od 85 529
do 125 528
0%do 100%do 100%powyżej 125 528

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Construction, Home, House, Renovation
Pamiętaj że masz 24 miesiące na zgłoszenie zakończenia prac termomodernizacyjnych do WFOŚiGW