Remont krok po kroku

CASE STUDY

Renowacja domu jednorodzinnego "kostka"

Gdy ekipa wykonawcza dostała do ręki projekt, opracowała harmonogram prac. Ma on pomóc ekipie wykonawczej przeprowadzić prace termomodernizacyjne w sposób uporządkowany i zapewniający największa efektywność. Remont jest złożonym procesem, dlatego prace nad modernizacja powinny być dobrze przemyślane.

Remont - harmonogram

W znacznym uproszczeniu harmonogram dla projektu: remont wyglądał tak:

  • Przygotowanie budynku do prac remontowych, usunięcie z elewacji przedmiotów, które mogą przeszkadzać, drobne naprawy ścian.
  • Rozbiórka starej ścianki attykowej i zastąpienie jej nową; ocieplenie stropodachu.
  • Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu do wysokości 50 cm ponad powierzchnię gruntu.
  • Ocieplenie płyty balkonowej nad garażem oraz stropu w garażu.
  • Ocieplenie ścian – częściowo metodą bezspoinową, a częściowo lekką suchą.
  • Ocieplenie daszku nad wejściem do budynku.
  • Wykonanie stóp fundamentowych pod drewniane słupy podpierające balkon.
  • Montaż oblicówki drewnianej i pozostałych drewnianych elementów.
  • Prace wykończeniowe, malowanie elewacji, porządkowanie terenu.
  • Koniec i rozliczenie prac – odbiór robót.
PrzegrodaPowierzchnia [m2]Cena jednostkowa [zł/m2] (w tym VAT 22%)Orientacyjny koszt robót
Stropodach 9415114 081
Ściany zewnętrzne24924761 652
Ściana piwnic (część naziemna)452018 940
Ściana piwnic (część podziemna)141431 948
Płyta balkonowa nad garażem5119634

PrzegrodaWspółczynnik U (stan istniejący) [W/m2K] Współczynnik U (po modernizacji) [W/m2K] Zakres prac modernizacyjnych 
Stropodach 0,790,21 Ocieplenie skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/mK i grubości 15 cm
Ściany zewnętrzne1,280,25Ocieplenie metodą lekką mokrą skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/mK i grubości 15 cm oraz ocieplenie metodą lekką suchą skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,036 W/mK i grubości 16 cm
Ściana piwnic (część naziemna)2,290,24Ocieplenie skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/mK i grubości 15 cm 
Ściana piwnic (część podziemna)2,320,25Ocieplenie skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/mK i grubości 12 cm
Płyta balkonowa nad garażem0,600,20Ocieplenie od spodu skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,037 W/mK i grubości 5 cm oraz ocieplenie od góry skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/mK i grubości 5 cm

Poznaj silne strony wełny skalnej