Rodzaj hałasu w codziennym życiu

Zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu akustycznego budynków i ochrony przed hałasem powinny być uwzględniane już na etapach koncepcji i projektowania, a także podczas realizacji budynku.

W eliminowaniu negatywnego wpływu hałasu na użytkowników budynków bardzo ważne jest określenie, gdzie powstaje hałas, a także dlaczego powstaje. Mając wpływ na proces powstawania budynku juz od fazy projektu możemy określić przed jakiego rodzaju hałasem chcemy chronić użytkowników budynku.

Hałas zewnętrzny

Głównym źródłem hałasu zewnętrznego są środki transportu i komunikacji. Hałas komunikacyjny generowany przez samochody jest współcześnie postrzegany jako ten, który najsilniej obniża komfort akustyczny w zurbanizowanych obszarach kraju. Jego dokuczliwość zależy głównie od poziomu zurbanizowania terenu, gęstości zaludnienia, przepustowości dróg. 
Drugim, równie silnym źródłem hałasu zewnętrznego jest hałas kolejowy. Jest to źródło liniowe o dużej długości, obejmujące szeroki obszar po obu stronach torów. Hałas kolejowy i miejskiej komunikacji szynowej jest szczególnie uciążliwy w dużych aglomeracjach miejskich.

Dynamiczny rozwój branży lotniczej przyczynia się do wzrostu obciążenia hałasem lotniczym coraz większej liczby gmin.  W budynkach na takich terenach wymagana jest większa ochrona przed hałasem, poprzez np. odpowiednią izolacje akustyczną ze sklanej wełny.

Hałas powietrzny wewnątrz budynków

W domach szeregowych i budynkach wielorodzinnych mamy do czynienia z przenoszeniem dźwięków między pomieszczeniami w sąsiadujących budynkach. Panują w nich głównie hałasy bytowe: rozmowy, dźwięki z urządzeń audio czy hałas pochodzenia technicznego (odkurzacz, mikser, pralka).

Inna jest charakterystyka hałasu w budynkach biurowych, szkołach czy obiektach sportowych niż w budynkach mieszkalnych. Ochrona przed nimi wymaga znajomości charakterystyki źródeł dźwięków. W budownictwie mieszkaniowym pojawił się nowy, silny i bardzo uciążliwy, niskoczęstotliwościowy dźwięk bytowy, pochodzący od systemów audio-video, kino domowe itp.. Hałas zza ściany jest dziś najbardziej uciążliwym hałasem w budynkach mieszkalnych. Kiedy zbyt niska izolacyjność akustyczna przegród niedostatecznie ogranicza przenoszenie dźwięków od sąsiada, możemy stać się biernymi uczestnikami jego życia. 

 

 

Inna jest charakterystyka hałasu w budynkach biurowych, szkołach czy obiektach sportowych niż w budynkach mieszkalnych. Ochrona przed nimi wymaga znajomości charakterystyki źródeł dźwięków. W budownictwie mieszkaniowym pojawił się nowy, silny i bardzo uciążliwy, niskoczęstotliwościowy dźwięk bytowy, pochodzący od systemów audio-video, kino domowe itp.. Hałas zza ściany jest dziś najbardziej uciążliwym hałasem w budynkach mieszkalnych. Kiedy zbyt niska izolacyjność akustyczna przegród niedostatecznie ogranicza przenoszenie dźwięków od sąsiada, możemy stać się biernymi uczestnikami jego życia. 

Hałas generowany przez wyposażenie techniczne budynku

Głównym źródłem tego typu hałasu są: kotłownia, system wentylacyjny i grzewczy oraz windy. Hałas pochodzący z wyposażenia technicznego generowany jest przez urządzenia emitujące hałas w pomieszczeniach technicznych, stamtąd dźwięk przenoszony jest przez instalację lub konstrukcję i przegrody do pozostałych pomieszczeń. Przykładowo instalacja wentylacyjna to przewody transportujące powietrze i hałas z centrali wentylacyjnej do każdego pomieszczenia. System grzewczy może przenosić stuki z pompy i hałas palników metalowymi przewodami i grzejnikami. W skrajnych przypadkach poprzez metalowe kaloryfery panelowe można usłyszeć sąsiadów.

Hałas pogłosowy

Hałas pogłosowy możemy najczęściej spotkać w pomieszczeniach bez adaptacji akustycznej. Można go opisać jako nadmierne i uciążliwe odbicia dźwięku od ścian, sufitu czy podłogi. Fala odbita powraca do ucha z opóźnieniem, powodując w ten sposób zniekształcenie przekazu. Hałas pogłosowy przyczynia się do utraty części przekazywanych informacji i zaburza zrozumienie wypowiedzi. Nadmierny pogłos wpływa też na subiektywną ocenę komfortu wnętrza.

 

 

Poznaj silne strony wełny skalnej

RockWorld imagery,The Big Picture, idea, people
Dlaczego Wełna Skalna?

Własności Cieplne

Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu jest lepsze dla Ciebie i dla środowiska Dzięki temu warunki życia i pracy stają się zdrowsze i wygodniejsze, pomagając ludziom w rozwoju, szczególnie w środowisku miejskim

Czytaj więcej
fire, flame, photo, germany
Dlaczego Wełna Skalna?

Odporność Ogniowa

Na obszarach miejskich o małej powierzchni coraz więcej ludzi pracuje i tworzy swoje domy w wysokich budynkach. Dla stale rosnącej populacji te budynki mogą być znakomitymi rozwiązaniami w zakresie bezpiecznego mieszkania, ale jeśli wysoki w uderzy ogień wzrost, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Czytaj więcej
image, living, earphones, headphones, children, family, home, diy, germany, job 5026
Dlaczego Wełna Skalna?

Własności Akustyczne

Urbanizacja często zbliża infrastrukturę i budynki mieszkalne Od kolei po tramwaje, drogi do lotnisk, dobra infrastruktura jest kluczowa dla życia w mieście, co może być bardzo hałaśliwe.

Czytaj więcej
Big picture outdoor city
Dubai skyline and it's busiest highway
Dlaczego Wełna Skalna?

Trwałość

1 000 000 osób co tydzień przenosi się do środowisk miejskich Stanowi to duże obciążenie dla istniejącej infrastruktury, a także zasobów energetycznych i środowiska. Wyzwanie polega na budowaniu zrównoważonych miast, które mogą wspierać ich populacje teraz iw przyszłości.

Czytaj więcej
Dlaczego Wełna Skalna?

Recycling

Wełna skalna jako naturalny materiał może być przetwarzana wiele razy i poddawana recyklingowi – to bardzo ważny aspekt związany z ochroną środowiska i regułami zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej
Woman in greenhouse
Agronomist analysing plants in greenhouse. People,  Grodan, Green, Horticulture.
Dlaczego Wełna Skalna?

Paroprzepuszczalność

Wełna skalna, dzięki paroprzepuszczalności, chroni budynek przed wilgocią, a także powstawaniem grzybów i pleśni. Ta cecha sprawia, że budynek „oddycha”, a jego mieszkańcy odczuwają komfort na co dzień.

Czytaj więcej