Illustrative image, architect, design, building design, blueprint, construction, plan, office, man, drawing

"Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas, na który narażeni są mieszkańcy lub ludzie znajdujący się w pobliżu, nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach" - mówi dyrektywa UE nr 89/106/EC dotycząca wyrobów budowlanych "Ochrona przed hałasem".

Poznaj silne strony wełny skalnej