Projektowanie akustyczne

Hałas oddziałuje przede wszystkim na psychikę ludzką. Pomimo to badania dotyczące wpływu hałasu na zdrowie człowieka nie oceniają niestety zmian emocjonalnych o podłożu psychicznym.

Aspekt psychiczny wpływu hałasu na zdrowie i ogólne postrzeganie spadku komfortu życia, ciągle stoi w cieniu dużej liczby przypadków ubytku słuchu. Na pogorszenie komfortu życia i pracy w pomieszczeniach mogą wpłynąć nawet niezbyt głośne dźwięki, jeśli są jednostajne, dokuczliwe i nie mamy na nie wpływu.

Wyniki badań

60% osób mających z powodu hałasu kłopoty ze zdrowiem jako główny wpływ tego czynnika przytacza zaburzenia psychofizyczne: niższą zdolność koncentracji, zmęczenie, bóle głowy.

30% osób deklarujących świadomość wpływu hałasu na ich zdrowie przytacza jako główny czynnik szkodliwego oddziaływania zaburzenia z powodu mechanicznego uszkodzenia słuchu. Hałasy, na które jesteśmy narażeni w domu bardziej pogarszają nasze zdrowie psychiczne niż fizyczne. Jest to główny czynnik powodujący frustrację i obniżenie oceny własnej wartości. Brak odpowiedniej ochrony przed hałasem w domu czy mieszkaniu jest przyczyną złej oceny codziennych warunków życia. Niemożność wpływania na jakość własnego życia, nawet w enklawie spokoju, jaką powinien być dom, którego czujemy się właścicielami, może uczynić z człowieka przysłowiowego niewolnika.

Hałas w domu objawia się w ludziach:

  • poczuciem zagrożenia i bezsilności,
  • brakiem poczucia miejsca, w którym znaleźć można spokój,
  • apatią i niską samooceną,
  • niemocą dokonywania zmian i podejmowania decyzji nawet we własnym domu,
  • agresją wynikającą z frustracji,
  • brakiem swobody korzystania z mieszkania,
  • brakiem inicjatyw w poprawie warunków życia.

W mieszkaniu chcemy swobodnie korzystać z osobistej przestrzeni życiowej - można to uzyskać tylko projektując i budując komfortowe budynki i wnętrza, chroniące nas przed hałasem.

Illustrative image, architect, design, building design, blueprint, construction, plan, office, man, drawing

"Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas, na który narażeni są mieszkańcy lub ludzie znajdujący się w pobliżu, nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach" - mówi dyrektywa UE nr 89/106/EC dotycząca wyrobów budowlanych "Ochrona przed hałasem".

Poznaj silne strony wełny skalnej

RockWorld imagery,The Big Picture, idea, people
Dlaczego Wełna Skalna?

Własności Cieplne

Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu jest lepsze dla Ciebie i dla środowiska Dzięki temu warunki życia i pracy stają się zdrowsze i wygodniejsze, pomagając ludziom w rozwoju, szczególnie w środowisku miejskim

Czytaj więcej
fire, flame, photo, germany
Dlaczego Wełna Skalna?

Odporność Ogniowa

Na obszarach miejskich o małej powierzchni coraz więcej ludzi pracuje i tworzy swoje domy w wysokich budynkach. Dla stale rosnącej populacji te budynki mogą być znakomitymi rozwiązaniami w zakresie bezpiecznego mieszkania, ale jeśli wysoki w uderzy ogień wzrost, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Czytaj więcej
image, living, earphones, headphones, children, family, home, diy, germany, job 5026
Dlaczego Wełna Skalna?

Własności Akustyczne

Urbanizacja często zbliża infrastrukturę i budynki mieszkalne Od kolei po tramwaje, drogi do lotnisk, dobra infrastruktura jest kluczowa dla życia w mieście, co może być bardzo hałaśliwe.

Czytaj więcej
Big picture outdoor city
Dubai skyline and it's busiest highway
Dlaczego Wełna Skalna?

Trwałość

1 000 000 osób co tydzień przenosi się do środowisk miejskich Stanowi to duże obciążenie dla istniejącej infrastruktury, a także zasobów energetycznych i środowiska. Wyzwanie polega na budowaniu zrównoważonych miast, które mogą wspierać ich populacje teraz iw przyszłości.

Czytaj więcej
Dlaczego Wełna Skalna?

Recycling

Wełna skalna jako naturalny materiał może być przetwarzana wiele razy i poddawana recyklingowi – to bardzo ważny aspekt związany z ochroną środowiska i regułami zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej
Woman in greenhouse
Agronomist analysing plants in greenhouse. People,  Grodan, Green, Horticulture.
Dlaczego Wełna Skalna?

Paroprzepuszczalność

Wełna skalna, dzięki paroprzepuszczalności, chroni budynek przed wilgocią, a także powstawaniem grzybów i pleśni. Ta cecha sprawia, że budynek „oddycha”, a jego mieszkańcy odczuwają komfort na co dzień.

Czytaj więcej