Smog w Polsce

Niecieplone domy to wyzwanie dla całego kraju – zabudowa jednorodzinna to aż 97% wszystkich domów na wsiach i 80% w miastach -  wiele z nich nie jest ocieplonych. Wpływa to na to, że udział gospodarstw domowych w zużyciu energii w Polsce jest jednym z najwyższych w UE i wynosi 20%, z czego ponad 70% energii konsumowane jest na cele ogrzewania. Stąd problem smogu to nie problem chwili czy dużych miast. 

Rządowy program "Czyste Powietrze" odpowiedzią na smog

Od września 2018 roku ruszył program „Czyste Powietrze”, który wspiera termomodernizację budynków jednorodzinnych i walkę ze smogiem. Dzięki programowi inwestorzy indywidualni mogą otrzymać bezzwrotne dotacje i pożyczki na ocieplenie swoich domów, a także m.in. na zakup nowoczesnych kotłów, pomp ciepła czy montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła. Łączna suma przeznaczona na działania programu to 103 mld zł. 

Program „Czyste powietrze” przewiduje dwie formy dofinansowania tj. dotacje (63,3 mld zł) i pożyczki (39,7 mld zł). Aby ubiegać się o dofinansowanie, minimalna wartość prac termomodernizacyjnych musi wynosić 7 tysięcy złotych. Maksymalnie w ramach dotacji można otrzymać prawie 48 tyś zł, czyli do 90% z maksymalnej wartości tzw. kosztów kwalifikowanych (oszacowanych na 53 tys. zł). Dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze" obejmuje docieplenie przegród zewnętrznych budynku (zarówno poddasza, jak i ścian zewnętrznych),  wymianę stolarki okiennej, a także m. in. Zakup nowoczesnych kotłów na paliwo stałe, pomp ciepła, mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych.

antysmog , campaign, PLN
Wideo

Jak uzyskać dotację na ocieplenie budynku?

antysmog , campaign
Wideo

Jakie są główne założenia programu Czyste Powietrze?

Dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą ocieplić budynek i wymienić źródło ciepła. Jeśli wymieniłeś kocioł w ramach innego programu antysmogowego, nadal możesz otrzymać dofinansowanie na samo ocieplenie. Jeśli chcesz ubiegać się o dofinansowanie twój dom musi spełnić następujące kryteria:

 • pozwolenie na budowę Twojego domu wydano do 15 grudnia 2002 r. W tym przypadku możesz otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła i ocieplenie. Jeśli już wymieniłeś źródło ciepła na nowe, możesz również otrzymać dofinansowanie na samo ocieplenie;
 • pozwolenie na budowę Twojego domu wydano do 15 grudnia 2002 r. i masz stare źródło ciepła.

Program "Czyste Powietrze" umożliwia również otrzymanie dofinansowania na samo docieplenie. Wystarczy, że mamy kocioł na paliwo stałe (np. węgiel) 5 klasy lub Ecodesign, lub jakikolwiek inny kocioł na paliwo inne niż stałe.

People, Humans, Home, Renovation, Indoor

Wysokość dofinansowania waha się między 30% a 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależne od progu dochodowego. W przypadku najwyższego progu (zarobki powyżej 1600 zł na osobę) zamiast dotacji ulga podatkowa i dotacja.

Tabela dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych

Grupa

Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł]

Dotacja
(procent kosztow kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

uzupełnienie do wartosci dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 -800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 -1 000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1 001 - 1 200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1 201 - 1 400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1 401 - 1 600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyzej 1 600

do 30%*

do 70%

do 100%

Tabela dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Grupa

Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł]

Dotacja
(procent kosztow kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy[zł]

uzupełnienie do wartosci dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

 

 

 

 

Nie dotyczy

II

601 -800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 -1 000

do 67%

do 33%

do 100%

IV

1 001 - 1 200

do 55%

do 45%

do 100%

V

1 201 - 1 400

do 43%

do 57%

do 100%

VI

1 401 - 1 600

do 30%

do 70%

do 100%

 

VII

 

powyżej 1 600

do 18%

do 82%

do 100%

do 85 528

do 15%

do 85%

do 100%

od 85 529
do 125 528

0%

do 100%

do 100%

powyżej 125 528

 1. Załóż konto Beneficjenta w portalu Beneficjenta

Znajdziesz go na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Twoim województwie. Po zalogowaniu znajdziesz wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie na termomodernizację.

 1. Wyślij wniosek o dofinansowanie

Konieczne załączniki to :

 • ODO1 (załącznik do ściągnięcia z Portalu Beneficjenta);
 • ODO2 (załącznik do ściągnięcia z Portalu Beneficjenta);
 • PIT/PITy osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego za rok poprzedzający rok składania wniosku

Wniosek pełni jednocześnie rolę tzw. uproszczonej analizy energetycznej. Dzięki temu nie ma konieczności wykonywania pełnego audytu energetycznego budynku.

 1. Dostarcz wniosek do WFOŚiGW
 • online - Poprzez tzw. skrzynkę podawczą na Portalu Beneficjenta – musisz mieć tzw. podpis kwalifikowany lub korzystać z profilu zaufanego ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 • pocztowo - wypełniasz wniosek online, wysyłasz przez Portal Beneficjenta, a następnie drukujesz i wysyłasz pocztą tradycyjną.
 • na miejscu w WFOŚiGW - Wniosek możesz też złożyć osobiście w siedzibie właściwego WFOŚiGW.
 1. Weryfikacja wniosku

Po wysłaniu wniosku czekaj na informację (skrzynka podawcza Portalu Beneficjenta, e-mail podany podczas rejestracji konta beneficjenta, ewentualnie telefon lub sms) o zarejestrowaniu i wynikach kontroli wypełnienia wniosku i załączników. Zgodnie z regulaminem programu Czyste Powietrze, WFOŚiGW ma do 90 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku.

 1. Podpisz UMOWY na dofinansowane

Po pozytywnej weryfikacji wniosku dostaniesz zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie. Wraz z umową podpisz również dodatkowe załączniki do umowy.

 1. Przejdź wizytę końcową przedstawiciela WFOŚiGW

Poinformuj WFOŚiGW o zakończeniu prac termomodernizacyjnych, nie później niż 24 miesiące od daty zawarcia umowy i nie później niż 30.06.2029 r. i przejdź wizytę kontrolną pracownika WFOŚiGW.

 1. Płatność końcowa

Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz dotację na konto wskazane we wniosku. W celu otrzymania dotacji należy złożyć wniosek o płatność. Wnioski o dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze" powinny zawierać m.in.:

 • dowody księgowe, które potwierdzają dokonanie zakupu materiałów czy usług (rachunki, faktury)
 • listę umów zawartych z wykonawcami (jeśli zostały zawarte)
 • dokument potwierdzający złomowanie zdemontowanego źródła ciepła (jeśli dokonywany był demontaż kotła na paliwo stałe).

Dotacja powinna być wypłacona w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o płatność.