Wełna skalna ROCKWOOL chroni Ciebie i Twoją rodzinę

Większość swojego życia spędzamy w budynkach, ale rzadko zastanawiamy się, czy mają one zapewnioną ochronę przeciwpożarową. Uchybienia w tym obszarze wiążą się z wielkim ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zastosowanie naszych produktów z wełny skalnej w konstrukcjach przegród zewnętrznych budynków ewidentnie wpływa na poprawę naszego bezpieczeństwa.

Ochrona przeciwpożarowa - to warto wiedzieć

Wszystkie pożary składają się z trzech elementów: źródła zapłonu, materiałów łatwopalnych i tlenu. 

Pożar będzie palił się do czasu całkowitego wygaśnięcia, wyczerpania materiałów łatwopalnych lub tlenu. Jeśli nie zostanie ugaszony, rozwinie się gwałtownie w ciągu kilku sekund. Zjawisko to nazywane jest "flashover". 

Wszystko zależy od tego, w jaki sposób materiały reagują na ogień. Dziś nasze meble i elektronika zawierają znaczne ilości tworzyw sztucznych, co oznacza, że pomieszczenie może spalić się nawet 10 razy szybciej w porównaniu do salonu z wyposażeniem pochodzącym z lat 50.

 

Każdy może zminimalizować ryzyko pożarowe wybierając rozwiązania i materiały niepalne. Przy doborze materiałów budowlanych należy sprawdzać etykiety i oznaczenia Euroklas.

Niepalny i bezpieczny produkt

Materiały, z których składa się budynek, mają kluczowe znaczenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przed rozpoczęciem prac budowalnych należy wziąć pod uwagę klasę reakcji wyrobów na ogień. Euroklasa wyrobu, czyli klasyfikacja reakcji na ogień wskazuje, czy i jak wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. jak szybko się pali i ile energii przy tym wytwarza. Badania reakcji na ogień przeprowadzane są na podstawie normy PN-EN 13501-1.

Niepalne rozwiązanie - gwarancja bezpieczeństwa

W momencie powstania ognia istotne znaczenie mają zastosowane rozwiązania. Mogą one przyczynić się do jego szybkiego rozprzestrzeniania się lub mogą zapobiec powstaniu większego pożaru. Klasyfikacja NRO określa stopień i możliwość rozprzestrzeniania ognia.

Nierozprzestrzenianie ognia (NRO) dotyczy elementów i rozwiązań stosowanych w budynkach, takich jak system fasad czy przykrycia dachu. 

 

W Polsce, na ścianach zewnętrznych w nowych budynkach powyżej 25 m, wolno stosować wyłącznie niepalną izolację, w Niemczech zabronione jest stosowanie palnych izolacji w budynkach wysokich. Izolacja ze skalnej wełny mineralnej dzięki niepalności (najwyższa klasa reakcji na ogień A1) przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, stanowiąc jednocześnie izolację przeciwogniową.

Bezpieczeństwo ludzi i mienia - niepalna konstrukcja

System przeciwpożarowy to także ocena odporności ogniowej poszczególnych konstrukcji budynku oznaczana symbolem REI, gdzie R to nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, a I – izolacyjność. Miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez element konstrukcji budynku jednego z trzech powyższych kryteriów granicznych.

 

Z powodu pożarów na świecie życie traci średnio 80 000 ludzi rocznie. W początkowym stadium pożaru dym pochodzi z pierwszych elementów zapalnych – mebli i innych elementów wyposażenia.
Szczegółowe informacje na temat toksycznego dymu w pożarze
Euroklasa wyrobu – wskazuje, czy i jak wyrób przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. jak szybko się pali i ile energii przy tym wytwarza. Najbezpieczniejszym wyborem jest produkt z klasą reakcji na ogień A1.
Szczegółowe informacje na temat klas reakcji na ogień

Poznaj silne strony wełny skalnej

RockWorld imagery,The Big Picture, idea, people
Dlaczego Wełna Skalna?

Własności Cieplne

Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu jest lepsze dla Ciebie i dla środowiska Dzięki temu warunki życia i pracy stają się zdrowsze i wygodniejsze, pomagając ludziom w rozwoju, szczególnie w środowisku miejskim

Czytaj więcej
fire, flame, photo, germany
Dlaczego Wełna Skalna?

Odporność Ogniowa

Na obszarach miejskich o małej powierzchni coraz więcej ludzi pracuje i tworzy swoje domy w wysokich budynkach. Dla stale rosnącej populacji te budynki mogą być znakomitymi rozwiązaniami w zakresie bezpiecznego mieszkania, ale jeśli wysoki w uderzy ogień wzrost, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Czytaj więcej
image, living, earphones, headphones, children, family, home, diy, germany, job 5026
Dlaczego Wełna Skalna?

Własności Akustyczne

Urbanizacja często zbliża infrastrukturę i budynki mieszkalne Od kolei po tramwaje, drogi do lotnisk, dobra infrastruktura jest kluczowa dla życia w mieście, co może być bardzo hałaśliwe.

Czytaj więcej
Big picture outdoor city
Dubai skyline and it's busiest highway
Dlaczego Wełna Skalna?

Trwałość

1 000 000 osób co tydzień przenosi się do środowisk miejskich Stanowi to duże obciążenie dla istniejącej infrastruktury, a także zasobów energetycznych i środowiska. Wyzwanie polega na budowaniu zrównoważonych miast, które mogą wspierać ich populacje teraz iw przyszłości.

Czytaj więcej
Dlaczego Wełna Skalna?

Recycling

Wełna skalna jako naturalny materiał może być przetwarzana wiele razy i poddawana recyklingowi – to bardzo ważny aspekt związany z ochroną środowiska i regułami zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej
Woman in greenhouse
Agronomist analysing plants in greenhouse. People,  Grodan, Green, Horticulture.
Dlaczego Wełna Skalna?

Paroprzepuszczalność

Wełna skalna, dzięki paroprzepuszczalności, chroni budynek przed wilgocią, a także powstawaniem grzybów i pleśni. Ta cecha sprawia, że budynek „oddycha”, a jego mieszkańcy odczuwają komfort na co dzień.

Czytaj więcej