System CONLIT 150 stosuje się wewnątrz budynków, w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 85%. Daje zabezpieczenie ogniochronnego belek, słupów, stropów i ścian żelbetowych, belek i stropów z betonu sprężonego oraz nienośnych ścian z betonu niezbrojonego.

Zabezpieczenia ogniochronne systemem CONLIT 150 powinny stanowić szczelne obudowy izolowanych elementów.

Płyty z wełny skalnej powinny być mocowane do belek, ścian, słupów i stropów żelbetowych za pomocą stalowych łączników HILTI IDMS lub innych stalowych łączników przeznaczonych do mocowania izolacji, dopuszczonych do stosowania w budownictwie (parametry techniczne nie mogą być gorsze niż łączników HILTI IDMS).

System CONLIT 150 to:

  • płyty CONLIT 150 P z wełny skalnej ROCKWOOL bez okładziny
  • płyty CONLIT 150 A/F z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte jednostronnie folią aluminiową
  • stalowe łączniki HILTI IDMS do mocowania płyt CONLIT 150 lub inne stalowe łączniki do mocowania termoizolacji
  • klej CONLIT GLUE wraz z gwoździami montażowymi do wykonywania połączeń narożnikowych płyt CONLIT 150.

  1. Strop żelbetowy
  2. Stalowy łącznik mechaniczny do betonu (Hilti IDMS)
  3. Płyta CONLIT 150 P z wełny skalnej ROCKWOOL
  4. Dodatkowa warstwa ochronna, zaprawa zbrojąca, tynk mineralny (farba odcinająca na warstwie zbrojącej)
  5. Połączenia między płytami stykającymi się w narożach mogą być uszczelnione klejem CONLIT GLUE i dodatkowo wzmocnione ocynkowanymi, stalowymi gwoździami montażowymi o średnicy co najmniej 3 mm i długości równej minimum 2 x grubości płyty.
fire protection, application

Znajdź Dystrybutora

search

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you