Ochrona przeciwpożarowa budynków

Co określa prawo budowlane? Każdy obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy budowlanej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych, dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegrody.

Bezpieczeństwo pożarowe jest więc traktowane jako niezwykle ważne – znajduje się na drugim miejscu, tuż za bezpieczeństwem konstrukcji.

Zanim zdecydujemy o wyborze zabezpieczeń ogniochronnych, warto wiedzieć, że:

W państwach Unii Europejskiej obowiązują tzw. euroklasy, odzwierciedlające reakcję wyrobu na ogień. Brane są pod uwagę następujące parametry: ilość wydzielonego ciepła i szybkość wydzielania energii, czas do zapalenia, rozprzestrzenianie płomieni, wytwarzanie dymu, występowanie płonących kropli i odpadów. Wyroby budowlane (oprócz posadzek) mają klasy od A1 do F:

A1 –wyroby niepalne, A2 –wyroby prawie niepalne, B–wyroby o bardzo ograniczonym udziale w pożarze, C–wyroby o ograniczonym, lecz zauważalnym udziale w pożarze, D–wyroby istotnie przyczyniające się do rozwoju pożaru, E–wyroby bardzo zwiększające i przyspieszające pożar, F–wyroby, dla których nie określa się żadnych wymagań.

Wełna skalna z klasą A1

Wełna skalna ROCKWOOL to jeden z nielicznych materiałów izolacyjnych, odpornych na działanie ognia i temperatury pożarowej, przekraczającej nawet 1000°C!

 • Wełna skalna to materiał niepalny, z najwyższą euroklasą A1, zabezpieczający elementy budowlane przed działaniem ognia.
 • Wełna skalna ROCKWOOL stanowi osłonę przeciwogniową dla wszelkich elementów budynku.
 • Pojedyncze włókna wierzchnich warstw wyrobów mogą zacząć się topić dopiero po długim czasie działania na nie temperatury ponad 1200°C.

Elementy budowlane zabezpieczone wełną skalną ROCKWOOL mają wysoką odporność ogniową:

 • R – duża ognioodporność wełny ROCKWOOL w połączeniu ze stabilnością kształtu wpływa na zachowanie wytrzymałości konstrukcji i wydłuża czas, jaki upłynie, zanim konstrukcja się ugnie.
 • E – zabezpieczona wełną skalną konstrukcja, dłużej zachowuje szczelność ogniową, później powstają w niej szczeliny, a tym samym upłynie więcej czasu, zanim pożar przeniesie się do innych pomieszczeń.
 • I – wełna ROCKWOOL zachowuje zdolności izolacyjne nawet przy bardzo wysokiej temperaturze. To sprawia, że ciepło nie przenika łatwo przez przegrody i zmniejsza się ryzyko samozapłonu po stronie konstrukcji, która nie jest bezpośrednio narażona na działanie ognia.

ROCKWOOL Polska oferuje kompleksowy system rozwiązań FIREPRO, przeznaczony do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie.

 • System FIREPRO to sprawdzone i kompleksowe rozwiązania materiałowe oraz technologiczne, więc można go wykorzystać do każdego rodzaju zabezpieczeń.
 • FIREPRO posiada kompletną dokumentację dopuszczającą produkt do obrotu, czyli aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, atesty higieniczne.

Co można zabezpieczać wełną skalną ROCKWOOL?

 • Kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające
 • Konstrukcje stalowe
 • Konstrukcje żelbetowe
 • Lekkie ściany działowe wypełnione płytami z wełny ROCKWOOL
 • Elementy konstrukcji i przykrycie dachu budynków

Produkty

wykorzystywane do zabezpieczenia ogniochronnego

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Gdzie kupić produkty do ocieplenia ze skalnej wełny mineralnej?

search

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you

0

pożarów obiektów produkcyjnych i magazynowych

0

z nich zostało sklasyfikowano, jako pożary średnie, duże lub bardzo duże

0

z nich spowodowanych było wadami urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych