Ocieplenie dwuwarstwowej ściany zewnętrznej płytą FASROCK LL

Płyty FASROCK LL z wełny skalnej to niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS) przeznaczona do ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych.

Płyty FASROCK LL mogą być mocowane do podłoży betonowych, ceramicznych, silikatowych i keramzytobetonowych samą zaprawą klejącą, bez konieczności stosowania łączników do wysokości 20 m. Do innych podłoży lub powyżej 20 m ocieplenie powinno być mocowane do podłoża za pomocą łączników.

Ocieplanie ścian zewnętrznych należy przeprowadzać, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowanego wynosi między +5°C a +25°C. Robót nie powinno się wykonywać przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu.

  • Przed wykonaniem ocieplenia powierzchnię ściany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie, za pomocą szczotek lub wody pod dużym ciśnieniem. Natomiast stare, silnie chłonące podłoża po oczyszczeniu pokrywamy odpowiednim środkiem gruntującym.
  • Elementy elewacji (rolety zewnętrzne, parapety) montujemy przed rozpoczęciem robót ociepleniowych. Trzeba zadbać o zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki blacharskiej od powierzchni elewacji, by umożliwić odprowadzanie wód opadowych.
  • Przed przystąpieniem do przyklejania płyt FASROCK LL, na wysokości ok. 40 cm od poziomu terenu, montujemy listwę cokołową z kapinosem.
  • Płyty fasadowe z wełny skalnej przyklejamy mijankowo metodą „punktowo-obwodową”.

Schemat ocieplenia dwuwarstwowej ściany zewnętrznej płytą FASROCK LL

  1. Warstwa wykończeniowa ściany zewnętrznej
  2. Płyty fasadowe FASROCK LL
  3. Pustaki ceramiczne, grubość 25 cm
  4. Tynk

 

external walls, schema

Produkty

wykorzystane do izolacji ocieplenia dwuwarstwowej ściany zewnętrznej

Item number

grubość [mm]

długość [mm]

Znajdź Dystrybutora

search

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you