Ocieplenie stropu garaży i podłogi na podkładzie cementowym lub anhydrytowym

Do ocieplania masywnego stropu nad garażem polecane są płyty lamelowe FASROCK G jako część spodnia oraz płyty STEPROCK HD lub HD4F jako część na stropie (warstwa podłogi pływającej pomieszczenia nad garażem).

Zalety stosowania płyt FASROCK G do izolowania stropów garaży:

 • Stropy żelbetowe płytowe, ocieplone od dołu izolacją z płyt z wełny mineralnej FASROCK G (wykonaną zgodnie z zaleceniami producenta) o grubości 5 cm zyskują klasę odporności ogniowej nawet do REI 240.
 • Płyty FASROCK G dzięki niskiemu współczynnikowi przenikania ciepła λ=0,037 [W/mK] znacząco redukują straty ciepła przez strop przy relatywnie niskiej grubości stosowanych płyt.
 • FASROCK G można przyklejać do stropów betonowych i innych nieotynkowanych podłoży za pomocą zaprawy klejącej, bez użycia łączników mechanicznych. Taki sposób mocowania przyśpiesza wykonywanie izolacji i obniża jej koszt.
 • Uwaga - należy przeprowadzić test przyczepności zaprawy do podłoża. Jeśli jest słaba, to podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym.
 • Wierzchnia warstwa płyt FASROCK G jest fabrycznie gruntowana. Skraca to proces wykonania systemu garażowego i zapewnia oszczędności na materiale i robociźnie.
 • Płyty z wełny skalnej, którymi ociepla się stropy garaży na podkładzie cementowym, mogą być wykończone zaprawą tynkarską lub farbą strukturalną, nanoszoną metodą natryskową.
 • Płyty FASROCK G na palecie mają zabezpieczone narożniki, co zapobiega uszkodzeniom krawędzi płyt w trakcie transportu i na budowie. Rzędy płyt są oddzielone folią przekładkową, by przyspieszyć rozpakowywanie produktu.
 • Unikalny sposób zaburzania włókien zapewnia płycie niezbędną sztywność podczas nakładania zaprawy klejącej oraz klejenia do powierzchni stropu.

Schemat montażu ocieplenia stropu garaży i podłogi na podkładzie cementowym

 

 1. Terakota
 2. Podkład cementowy lub anhydrytowy
 3. Folia z wywinięciem sklejona na zakładach
 4. Płyty STEPROCK HD lub HD4F z wełny skalnej, o grubości 5 cm
 5. Pasek RST
 6. Strop masywny
 7. Płyty lamelowe FASROCK G, grubość 10-20 cm
 8. Warstwa wykończeniowa 

 

ceiling, floor, application

Produkty

wykorzystywane do ocieplenia stropu garaży i podłogi na podkładzie cementowym

grubość [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

Znajdź Dystrybutora

search

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you