Płyty z wełny skalnej STEPROCK HD firmy ROCKWOOL to produkt do izolacji akustycznej podłóg pływających, czyli zdylatowanych od ścian.

Płyty STEPROCK HD są trwałe i niepalne, a dzięki specjalnej strukturze znacznie redukują hałas, m.in. dźwięki uderzeniowe (odgłosy tupania, spadania przedmiotów na podłogę itp.). Dzięki temu pomieszczenia są dobrze wyciszone, co spełnia oczekiwania wymagających inwestorów.

Wykonując podłogi pływające w pomieszczeniach mieszkalnych można zastosować płyty z wełny skalnej STEPROCK HD o grubości do 40  mm oraz dwie warstwy płyt OSB-3, które łączy się wkrętami.

 • Dla zwiększenia sztywności podłogi należy po obwodzie pomieszczenia wykonać pas usztywniający. Jako pierwszą warstwę układa się ogólnodostępne płyty pilśniowe o szerokości 100 mm i grubości sumarycznej minimum 10 mm. Drugą warstwę brzegowego pasa usztywniającego z płyty OSB-3 (o szerokości minimum 100 mm i grubości minimum 15 mm) układamy bezpośrednio na drewnopochodnym podkładzie podłogowym, np.: płycie pilśniowej. Łączna grubość obu warstw powinna być równa przewidywanej grubości izolacji z płyty STEPROCK HD.
 • Pierwszą warstwę poszycia podłogi układa się z płyt OSB-3 (pióro-wpust 4-stronny) o grubości minimum 15 mm. Płyty powinny być ułożone mijankowo względem połączeń płyt z wełny mineralnej.
 • Druga warstwa to także płyty OSB-3 ułożone mijankowo względem styków pierwszej warstwy.
 • Płyty OSB-3 skręcamy ze sobą łącznikami do drewna Ø 5mm, w rozstawie 280 – 400mm, odległości 25-50mm od krawędzi wierzchniej płyty OSB.

Uwaga - jeżeli strop znajduje się nad pomieszczeniem mokrym, należy zawsze wykonać izolację wodoszczelną przed ociepleniem.

 1. Parkiet lub inna posadzka
 2. Podkład z płyt OSB-3, pióro-wpust 4-stronny
 3. Ocieplenie jednowarstwowe z płyty STEPROCK HD o grubości 30 mm; płyty układane mijankowo.
 4. Pasek RST z wełny skalnej przeznaczony do stosowania przy izolacji podłóg pływających, montowany pionowo po obwodzie podłogi dla zapewnienia skutecznej dylatacji akustycznej między podkładem podłogi a ścianami.
 5. Pas usztywniający z płyty pilśniowej
 6. Strop masywny
 7. Gładź gipsowa
ceiling, floor, application

Produkty

wykorzystywane do ocieplenia podłogi pływającej na podkładzie z płyt OSB-3

grubość min. [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

Znajdź Dystrybutora

search

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you