Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych zewnętrznych

Kanały wentylacyjne usytuowane na zewnątrz budynków, na przykład na dachach, można izolować wełną skalną. Produktem do tego przeznaczonym są płyty ROCKTERM.

Minimalna grubość izolacji, jaka zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna się znaleźć na zewnętrznym przewodzie ogrzewania powietrznego, to płyta o parametrach: λ = 0,035 i grubość 80 mm.

Do izolacji kanału wentylacyjnego można zastosować płyty z wełny skalnej ROCKTERM o grubości 90 mm, które spełniają z naddatkiem minimalne wymagania rozporządzenia o warunkach technicznych WT 2009.

Płyty ROCKTERM układane na kanale wentylacyjnym są pomiędzy zetowniki i dodatkowo mocowane szpilkami montażowymi z talerzykami dociskowymi.

Schemat elementów izolacji:

  1. Płaszcz osłonowy zewnętrzny z arkuszy stalowej blachy ocynkowanej. Zakłady blachy powinny nachodzić na siebie tak, by zapewnić dobrą ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
  2. Szpilka zgrzana z blachą przewodu, z talerzykiem dociskowym.
  3. Płyty ROCKTERM, grubość 90 mm.
  4. Kanał wentylacyjny z blachy.
hvac, header, application

Produkty

zastosowane w izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych zewnętrznych

grubość [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

Znajdź Dystrybutora

search

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you