Izolacja przeznaczona do instalacji grzewczych, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Dobra izolacja systemów HVAC (Heating, Ventillation, Air Conditioning) wpływa na poprawę efektywności energetycznej budynku, komfortu akustycznego i bezpieczeństwa pożarowego. Kanały i rury przenoszą bowiem zarówno ciepło, jak i zimno, oraz hałas, a w razie pożaru dym i ogień.

Co warto wiedzieć o izolacji do instalacji grzewczych,  kanałów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych?

 • Zaprojektowanie właściwego systemu izolacyjnego dla instalacji HVAC wpływa na ich opłacalność, funkcjonalność, bezpieczeństwo i trwałość. Dlatego już w fazie projektowania i rozmieszczania izolacji, należy brać pod uwagę specyficzne dla danej instalacji straty ciepła, które mogą powstać w całym okresie jej użytkowania.
 • Izolacja oraz jej grubość musi być odpowiednio dopasowana od razu przy montażu instalacji, ponieważ późniejsze korygowanie, np. grubości warstwy izolacji, będzie często niemożliwe z powodu ograniczonej przestrzeni. Będzie się też wiązało ze wzrostem kosztów inwestycyjnych. 
 • Produkty z wełny skalnej ROCKWOOL do izolacji technicznych instalacji HVAC poprawiają efektywność energetyczną i akustykę budynku. Zwiększają także bezpieczeństwo podczas pożaru, zapobiegając przewodzeniu ciepła i rozprzestrzenianiu się ognia.
 • Produkty z wełny skalnej ROCKWOOL są stosowane do izolacji instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej) i chłodniczych (w tym wody deszczowej).
 • Dzięki trwałości i niepalności wełny skalnej, izolacje z niej wykonane są jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań. Przy tym łatwość ich montażu skraca czas potrzebny do wykonania prac.

Wymagania dla izolacji cieplnej

By straty ciepła na przesyle ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym w przewodach cyrkulacyjnych, były jak najmniejsze, izolacja powinna spełniać określone wymagania w zakresie minimalnej grubości (grubości odnoszą się do izolacji o współczynniku λ=0,035 [W/mK]):

 • Średnica wewnętrzna rury mniejsza niż 22 mm – grubość izolacji 20 mm
 • Średnica wewnętrzna rury od 22 do 35 mm – grubość izolacji 30 mm
 • Średnica wewnętrzna rury od 35 do 100 mm – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury,
 • Średnica wewnętrzna rury ponad 100 mm – grubość izolacji 100 mm.

Straty ciepła na przewodach ogrzewania powietrznego powinny być również utrzymane na racjonalnie niskim poziomie. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać poniższe wymagania (grubości odnoszą się do izolacji o współczynniku λ=0,035 [W/mK]):

 • Przewody ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku – grubość izolacji 40 mm.
 • Przewody ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku – grubość izolacji 80 mm.

Dodatkowo przewody HVAC oraz ich izolacje cieplne powinny być nierozprzestrzeniające ogień. W praktyce oznacza to, że klasa reakcji na ogień takiego wyrobu powinna być nie gorsza niż B-s3,d0.

Program kalkulacyjny HEATROCK – pomoc w projektowaniu

To profesjonalne narzędzie, stworzone głównie dla architektów i wykonawców, ułatwiające prawidłowy dobór grubości izolacji w zakresie ogrzewnictwa, ciepłownictwa i chłodnictwa. Program HEATROCK dobiera grubość izolacji na podstawie norm lub rozporządzenia o warunkach technicznych, podając przy tym szczegółowe wyniki obliczeń.

Produkty

wykorzystywane do izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz instalacji grzewczych i chłodniczych

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Więcej

Znajdź Dystrybutora

search

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you