Ocieplenie dachu płaskiego na stropie betonowym – warstwy mocowane łącznikami

Dachowe rozwiązania oferowane przez ROCKWOOL dobiera się w zależności od dostępności dachu. Stropodachy, na których musi być dostęp do urządzeń np. klimatyzacji, wymagają innych płyt izolujących niż dachy zielone.

Stosując produkty z wełny skalnej ROCKWOOL na stropodachach betonowych mocowanych mechanicznie, podnosimy walory odporności ogniowej i akustycznej dachu. Na takich dachach coraz częściej są montowane instalacje fotowoltaiczne. Klienci poszukują niepalnych, bezpiecznych termoizolacji.

Podstawowe wytyczne  przy ociepleniu dachu płaskiego na stropie betonowym:

 • Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie, z przesunięciem co najmniej 100 mm,
 • Dla wybranego rodzaju hydroizolacji należy sprawdzić u dostawcy czy jest konieczność stosowania klinów dachowych ROCKFALL (KD).
 • Możliwe jest wbudowanie płyt ROCKFALL (KSP) i ROCKFALL (SP) pomiędzy dwiema warstwami ocieplenia z płyt dachowych ROCKWOOL. Może się to wiązać się to ze zwiększonym zużyciem zasadniczego ocieplenia.
 • Nie ma konieczności stosowania oddzielnego mocowania termoizolacji. Mocowanie hydroizolacji powinno przebiegać w taki sposób, aby na każdą płytę 2000 x 1200 mm przypadały minimum 2 łączniki. Przy projektowaniu łączników należy również pamiętać o ich zmiennej ilości w zależności od kształtu budynku oraz jego lokalizacji.
 • Rodzaj płyt dachowych ROCKWOOL powinien być dobierany w zależności od dostępności dachu. Na dachy, gdzie konieczny jest dostęp do urządzeń (np. do klimatyzatorów czy filtrów, systemów odwodnienia) polecane są płyty z wełny skalnej HARDROCK MAX oraz MONROCK MAX E. Z kolei na dachy zielone oraz dachy będące jednocześnie tarasami lub tam, gdzie jest planowana instalacja solarna, przeznaczone są płyty HARDROCK MAX.

Schemat ocieplenia dachu płaskiego na stropie betonowym – warstwy mocowane łącznikami

 1. Strop masywny betonowy
 2. Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II
 3. Ocieplenie z płyt MONROCK MAX E, grubość 20 cm
 4. Ocieplenie HARDROCK MAX, grubość 5 cm
 5. Warstwa spadku ROCKFALL (SP)
 6. Papa podkładowa mocowana mechanicznie
 7. Papa nawierzchniowa
 8. Kliny dachowe ROCKFALL (KD)
 9. Płyty ROCKFALL (KSP) z dwukierunkowym spadkiem 
falt roof, schema, installaion

Produkty

wykorzystane do ocieplenia dachu płaskiego na stropie betonowym – warstwy mocowane łącznikami

grubość [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

Znajdź Dystrybutora

search

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you