a) obliczeniu oporu cieplnego każdej jednorodnej cieplnie części komponentu; 

Opory cieplne części składowych oblicza się wg wzoru zamieszczonego obok (p. 5.1 omawianej normy), gdzie :  

d – grubość warstwy materiału w komponencie - [m]; 

l  - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału -  [W/(m-K)]

Wartości oporu cieplnego stosowane w obliczeniach pośrednich powinny być obliczane z dokładnością, co najmniej do trzech cyfr znaczących. 

 

thermal resistance RDC graphic, RDC_opor_cieplny_1

b) zsumowaniu w/w indywidualnych oporów w celu uzyskania całkowitego oporu cieplnego komponentu, z uwzględnieniem (w miarę potrzeby) oporów przejmowania ciepła. 

thermal resistance RDC graphic, RDC_opor_cieplny_4

gdzie:  RIT- kres górny całkowitego oporu cieplnego, obliczany według punktu 6.2.3 normy PN – EN 6946 

RIIT - kres dolny całkowitego oporu cieplnego, obliczany według punktu 6.2.4 normy PN – EN 6946 

 

thermal resistance RDC graphic, RDC_opor_cieplny_2

w którym: RTaRTb, … RTq – całkowite opory cieplne od środowiska do środowiska każdego wycinka, obliczone ze wzoru …. 

fafb,…,fq – względne pola powierzchni każdego wycinka. 

 

thermal resistance RDC graphic, RDC_opor_cieplny_3
video profile picture, lukasz nastaj, 60 secunds with contractor

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju