gdzie:

mb,śr – średnia masa powierzchniowa przegród bocznych, [kg/m2];

mbi – masa powierzchniowa poszczególnych masywnych przegród bocznych [kg/m2] (przyjmowana wg zasad podanych w pkt. D.2.1. i D.2.2. normy);

n – liczba masywnych przegród bocznych w stosunku do rozpatrywanej lekkiej ściany działowej.

RDC, calculations, accoustic