Na grafice przedstawiono wyniki godzinowych symulacji komfortu cieplnego, ocenianego przy pomocy temperatury operatywnej, pomieszczenia budynku biurowego. Jak widać w budynku, dzięki zastosowaniu systemu ogrzewania udało utrzymać się temperaturę operatywną powyżej powyżej 20 stC. Natomiast w okresie letnim, wartości temperatury operatywnej często przekraczały obszar komfortu zaznaczony kolorem żółtym. Niestety w tych porach dniach, w budynku będzie musiała zostać włączana instalacja chłodzenia (tzw. techniki aktywne), co będzie wiązało się z wzrostem eksploatacji budynku.  

EE, energy efficiency, efektywność energetyczna, zrównoważony rozwój

Trias Energetica - koncepcja, opracowana przez Delft University of Technology na potrzeby sektora budowlanego, opiera się na trzech zasadach: unikanie niepotrzebnych strat energii, wykorzystanie jej odnawialnych źródeł oraz efektywne pozyskiwanie energii z paliw kopalnych.

EE, energy efficiency, efektywność energetyczna, zrównoważony rozwój, sustainability