Społeczna odpowiedzialność

Produkty i usługi sprzedawane przez ROCKWOOL wpływają pozytywnie na globalne problemy zmian klimatycznych i problemy bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie produkty ROCKWOOL poprawiają warunki życia milionów ludzi, dając im komfort cieplny, niedrogie ogrzewanie i chłodzenie, zmniejszając ryzyko pożaru, gwarantując niższy poziom hałasu i wibracji. Te podstawowe, pozytywne składniki na świecie są ważne dla pracowników Grupy, jej zarządu i rady.

ROCKWOOL Polska działa na rynku od 25 lat i niemal od samego początku konsekwentnie wspiera inicjatywy zaangażowane społecznie. Społeczna odpowiedzialność to dla nas przede wszystkim budowanie zaufania. Wierzymy, że nasze działania na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym przyczyniają się zarówno do sukcesu firmy, jak i do rozwoju gospodarczego w Polsce. Nasze przedsięwzięcia mają wpływ nie tylko na rozwój regionu, w którym firma ROCKWOOL prowadzi swoją działalność, ale i na pogłębianie wiedzy na temat najważniejszych obszarów naszej działalności: ochrona środowiska, a także edukacja i budowanie świadomości na temat energooszczędności i zasad zrównoważonego rozwoju. 

Zaangażowanie to przejawia się na wielu płaszczyznach – są to nie tylko przedsięwzięcia związane z naszym regionem, pomagamy też potrzebującym w całej Polsce. Lokalnie wsparliśmy Rodzinny Piknik w Cigacicach, Sulechowski Dom Kultury, regularnie pomagamy klubom sportowym ORION Sulechów i MEWA Cigacice. Na nasze wsparcie mogli liczyć też mieszkańcy dotkniętych nawałnicą gmin: Sierakowice, Linia, Studzieniec, Sulęczyno, Parchowo, Dziemiany, Brusy. Nasze produkty izolacyjne trafiły też do Domu Dziecka nr 11 w Łodzi, pomogły też w odbudowie spalonej szkoły w Ilkowicach (Małopolska). W ten sposób wspólnie dbamy o rozwój ekologiczny i społeczny, pomagamy tworzyć bezpieczne obiekty i wspieramy inicjatywy, które szerzą wiedzę o najważniejszych zasadach dotyczących ekologii i efektywności energetycznej. 

Raport "Zrównoważony rozwój 2017"

Siły Zamknięte w Wełnie Skalnej

Dowiedz się więcej o siłach zamkniętych w mineralnej wełnie skalnej.